پویا روشان به عنوان یکی از بهترین مراکز آموزش زبان انگلیسی در ایران و خاورمیانه شناخته شده، از این رو خدمات رسمی مختلف به موسسات سیاسی، دولتی، سازمانی و انحصاری ارائه کرده است، خلاصه بعضی از این خدمات در ذیل آمده است

5/5 ( 1 بازدید )