مشخصه‌های توزیعی both، either و neither درمورد پراکندگی بین یک جفت مفعول هستند. معمولا این کلمات نمیتوانند برای اشاره به گروه‌هایی با تعداد سه مفعول یا بیشتر به کار روند. همچنین برای اشاره به گروه‌های نامحدود به کار نمیروند. این مشخصه‌ها تنها برای اسامی قابل شمارش استفاده میشوند.

ادامه ی مطلب

هر چقدر هم که زبان انگلیسی بلد باشید باز هم برای صحبت کردن شیوا و رسا به زبان انگلیسی باید از اصطلاحات بهره ببرید . مکالمات رومزه نیز به نوعی وابسته به اصطلاحات است . مثلا کمتر پیش می آید که بگوییم : ” من رو انقدر اذیت نکن که عصبانی بشوم” اما در مکالمات روزمره می گوییم که ” اون روی سگ منو بالا نیار ! ” موارد زیر به شما کمک میکند که راحت تر اصطلاحات انگلیسی را یاد بگیرید و معنی آنها در زبان فارسی را درک کنید

برای مشاهده دسته های دیگر اصطلاحات کلیک کنید 

Have your heart in your mouth

سگ و گربه

Example:

Those two are always at each other’s throats.

Pull a face

?

Example:

?

Feeling low

شانه ای برای گریستن

Example:

Do you need a shoulder to cry on?

Chin up

?

Example:

I have so many chores to do, and my sister won’t lift a finger to help me

On cloud nine

از عصبانیت قاطی کرده

Example:

I just asked if I could help – you don’t have to bite my head off!

Thrilled to bits

دوست قدیمی و صمیمی

Example:

We grew up right next door to each other, so wehave been bosom pals since we were kids.

Over the moon 

?

Example:

They really got my back up.

Let her hair down

؟

Example:

?

In stitches

?

Example:

?

At a loose end

برای کمک دست کسی را گرفتن

Example:

If you lend me a hand, I can get this done much faster

Walking on air

?

Example:

?

In her element

برای کمک دست کسی را گرفتن

Example:

If you lend me a hand, I can get this done much faster