تا به حال برایتان سوال پیش آمده هالووین چیست، از کجا به وجود آمده، چرا مردم در این شب لباس هایی که در انگلیسی آنان را می نامیم به تن می کنند؟ کدوتنبل هایی که به شکل صورت ترسناکی تراشیده و نورانی می شوند چه معنایی دارند؟

ادامه ی مطلب