تاحالا شده به این فکر کنید که انگلیسی زبان ها پایه های صندلی و یا چرخ های صندلی را چه می نامند؟ اگر جوابتان مثبت است پس این صفحه برای شما خیلی جالب خواهد بود.

ادامه ی مطلب