داستان معروف و قدیمی شنل قرمزی، یک داستان فولکلور اروپایی است. که اولین باز توسط شارل پره نویسنده فرانسوی قرن هفده ام نوشت؛ که دساتان دختری بچه ای با شنل قرمز را روایت می کند که توسط گرگی گول می خورد پایان این داستان گرگ شنل قرمزی و مادر بزرگش را میخورد، تا درس عبرتی باشد.

ادامه ی مطلب

آهنگ ها همواره در برگیرنده کلمات و اصطلاحات روزمره است، چرا که مخاطب آنها اغلب افراد بومی هستند که این امر منجر به استفاده و بکارگیری کلمات و اصطلحات روزمره شده است.

شما با گوش دادن به موسیقی انگلیسی میتوانید تمرکز و درک خود را در خصوص تلفظ کلمات و ضرب آهنگ  بالاتر ببرید.

ادامه ی مطلب

استفاده از going برای اشاره به رویدادهای آینده، نشانگر پیوند بسیار قوی با حال است. زمان مهم نیست، بعد از حال است، اما رویکرد اینچنین است که رویداد وابسته به چیزی در حال حاضر است که ما از آن آگاه هستیم. اکثرا going برای اشاره به قصد و برنامه‌های ما یا برای پیش بینی بر اساس شواهد حال حاضر به کار میرود. در مکالمه روزمره مخصوصا در انگلیسی آمریکایی معمولا going to به صورت gonna مخفف میشود، اما هیچگاه به آن شکل نوشته نمیشود.

ادامه ی مطلب

حال استمراری برای صحبت در مورد برنامه‌ی رویدادها، در زمانی بعد از حال، استفاده میشود. این امکان هست که بیشتر از یک نفر از رویداد خبردار است و آمادگی‌هایی هم برای آن انجام شده.

ادامه ی مطلب

در انگلیسی نوشتاری میتوانیم از این الگو برای اشاره به التزام یا ایجاب انجام کاری، در زمانی بعد از حال، استفاده کنیم. در معنا با must متشابه است، اما این امکان هست که چیزی برای ما برنامه ریزی شده باشد. معمولا در انگلیسی گفتاری کاربرد ندارد.

ادامه ی مطلب

حال ساده برای ساختن جملاتی به کار میرود که درباره زمانی بعد از حال هستند، زمانی که جملات بر اساس حقایق حال هستند، و زمانی که این حقایق مانند جدول زمانبندی، برنامه و یا تقویم ثابت هستند.

ادامه ی مطلب