قید ها مجموعه ای بسیار گسترده از کلمات هستند که می توانند چگونگی انجام، زمان، مکان یک عمل را شرح دهند. همچنین قید ها ممکن هست دیدگاه و نظرات یک سخنران را در مورد عمل، شدت صفات یا دیگر عبارات موجود و یا همچنین چندین عمل دیگر را بیان کند.

ادامه ی مطلب

در این بخش با ساختار اسم ها در زبان انگلیسی آشنا میشویم . استفاده از اسم ها در زبان انگلیسی نسبتا ساده است و فقط کافیست از قوانین استاندارد این زبان و چند استثنایی که در آن وجود دارد پیروی کنید .

در صفحاتی که برای شما کاربر گرامی تدارک دیده ایم قوانین گرامری قابل استفاده جنسیت ، اسم غیر قابل شمارش ، اسم های ترکیبی و … را می آموزید.

ادامه ی مطلب

صفات قیاسی

صفات قیاسی دو چیز را که ویژگی آنها متغیر است و تغییر می کند را مقایسه می کنند(larger, smaller, faster, higher). آنها در جمله هایی که در آن دو اسم مقایسه می شوند طبق الگو زیر استفاده می شوند:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

ادامه ی مطلب

برای این که مالکیت یک چیز یا شی را به فرد، حیوان، کشور و یا مردم یک منطقه ربط دهیم باید از فرمول ملکیت استفاده کنیم . این کار باعث ایجاد یک رابطه بین یک چیز و چیز دیگر می شود. برای تشکیل مالکیت ،از ترکیب ” اسم + ‘s” استفاده می نماییم. در صورتی که جمع بود و یا در یک واج به پایان میرسید فقط یک “s” به پایان اسم اضافه می کنیم.

ادامه ی مطلب

ایجاد اسم ها و صفت های یک ملیت در زبان انگلیسی همیشه ساده نیست. برای اشاره به مردمان یک ملت از صفت های ملیتی استفاده میکنیم که برای نشان دادن آن از -ese یا  -ish همراه با یک فعل جمع بهره میبریم. صفت های لیست شده در پایین  اغلب به زبان صحبت شده در کشور اشاره دارد، هر چند که همیشه اینطور نیست.

ادامه ی مطلب

در زبان انگلیسی انواع خاصی از اسم ها با حروف بزرگ در واژه اول ظاهر می شوند. مثلا در موقعیت های خاص در جملات، و یا در زمان استفاده از برخی صفت ها بکار برده می شود . شما همیشه باید از حروف بزرگ استفاده کنید…

ادامه ی مطلب

صفت در زبان انگلیسی غیرقابل تغییر است. آنها فرم خود را با توجه به جنسیت و تعداد اسم تغییر نمی دهند. برای تاکید و تقویت معنای صفت از قید های Very و really در کنار صفت استفاده می شود.

ادامه ی مطلب

کلمات میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند تا اسم مرکب را بسازند. این ترکیبات بسیار رایج هستند و ترکیبات جدید تقریبا هر روز اختراع می شوند. آنها معمولا دو قسمت دارند.  قسمت اول نوع فاعل و یا شخص و یا هدف آنرا مشخص می کند. قسمت دوم نیز موضوع یا شخص مورد نظر را شناسایی میکند.

ادامه ی مطلب