آکادمی پویاروشان- دکتر عطایی - شرطی نوع صفر

شرطی نوع صفر

ساخت

در جملات شرطی نوع صفر، زمان فعل در هر دو طرف جمله حال ساده است.

 

If clause 

(بند شرطی) 

Main clause

(بند اصلی)  

    If + Simple present (حال ساده + If)  

     Simple present (حال ساده)    

 If this thing happens  

  That thing happens   

 

مانند همه ی جملات شرطی دیگر، ترتیب بندها ثابت نیست. هنگام تغییر ترتیب بندها، شما ممکن است مجبور باشید ضمیرها را مجددا مرتب و نقطه گذاری ها را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است. در جملات شرطی نوع صفر، می توانید “If” را با “When” جایگزین کنید، زیرا هر دو حقایق کلی را بیان می کنند. معنی نیز بدون تغییر خواهد بود.

 

مثال:

 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

 

کاربرد

شرطی نوع صفر برای بیان اظهاراتی در مورد دنیای واقعی مورد استفاده قرار می گیرد، و اغلب به حقایق کلی، مانند وقایع علمی اشاره می کند. در این جملات، زمان هم اکنون یا همیشه و موقعیت واقعی و امکان پذیر است.

 

مثال:
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don’t get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

 

شرطی نوع صفر اغلب برای امر کردن، با استفاده از جمله امری در بند اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مثال:
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you’re not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.

 

  

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کیک کنید 

4.7/5 ( 3 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *