آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری

 کاربرد

اینده کامل نیز همانند آینده کامل ساده، برای پیشبرد خودمان به سمت جلو در زمان و بازگشت به عقب استفاده می شود. و به وقایع یا اقداماتی اشاره می کند که در حال حاضر ناتمام هستند اما در زمانی در آینده پایان خواهند یافت. این ساخت اغلب با بیان زمان به کار گرفته می شود. گیج شدید؟ به این مثال توجه کنید; تا ساعت ۶، ۳ ساعت میشه که اینجا منتظر بوده ام. در این عبارت ما خود را به اینده بردیم و به تمام شدن عملی در استمرار بعد از ۳ ساعت اشاره کردیم، برای بیان چنین حالاتی، زمان اینده کامل استمراری بهترین انتخاب است.

:مثال

  • ­I will have been waiting here for three hours by six o’clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?

 

ساخت

آینده کامل استمراری از دو جزء تشکیل شده است

فعل کمکی (to be ­(“will have been + صفت فاعلی (پایه + ing)

­

Present Participle (صفت فاعلی) + will have been  Subject (فاعل)
playing will have been He
playing will have been I

 

 

TO LIVE, FUTURE PERFECT CONTINOUS

 

­

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Negative

(منفی)

Interrogative

(سوالی)

Affirmative

(مثبت)

Won’t I have been living?

I won’t have been livin

Will i have been living?

 I will have been living

Won’t you have been living?

You won’t have been living

Will you have been living?

You will have been living 

? Won’t he have been living

He won’t have been living

Will he have been living?

He will have been living

 Won’t we have been living?

We won’t have been living

Will we have been living?

 We will have been living

Won’t they have been living?

They won’t have been living

Will they have been living?

They will have been living

Affirmative

(اخباری)

 I will have been living

Interrogative

(سوالی)

 Will i have been living?

Negative

(منفی)

I won’t have been livin

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t I have been living?

 

______________________________

Affirmative

(اخباری)

You will have been living

Interrogative

(سوالی)

Will you have been living?

Negative

(منفی)

You won’t have been living

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t you have been living?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

He will have been living

Interrogative

(سوالی)

Will he have been living?

Negative

(منفی)

He won’t have been living

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

? Won’t he have been living

______________________________

Affirmative

(اخباری)

 We will have been living

Interrogative

(سوالی)

Will we have been living?

Negative

(منفی)

We won’t have been living

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 Won’t we have been living?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

They will have been living

Interrogative

(سوالی)

Will they have been living?

Negative

(منفی)

They won’t have been living

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t they have been living?

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان کامل هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 2 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *