آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - حال استمراری

حال استمراری

ساختن حال استمراری

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

حال استمراری هر فعلی از دو بخش تشکیل شده است – زمان حال افعال to be + صفت فاعلی از فعل اصلی.

(ساختار حال استمراری به این شکل است: ساختار ابتدایی + –ing برای مثال : talking, playing, moving, smiling)

Affirmative (اخباری)

Subject (فاعل)

to be (فعل)

+ base (پایه فعل) + ing

She

is

talking

Negative (منفی)

Subject (فاعل)

to be (فعل) + not (نفی کردن)

+ base (پایه فعل) + ing

She

is not (isn’t)

talking

Interrogative (سوالی)

to be (فعل)

+ subject (فاعل)

+ base (پایه فعل) + ing

Is 

she

talking?

Negative Interrogative (سوالی منفی)
to be (فعل) + not + subject (فاعل) + base (پایه فعل) + ing 
Is not (Isn’t) She  talking?

 

 

EXAMPLES: TO GO, PRESENT CONTINUOUS

Affirmative (اخباری)

Negative (منفی)

Interrogative (سوالی)

I am going

I am not going

Am I going?

You are going

You aren’t going.

Are you going?

He, she, it is going

He, she, it isn’t going

Is he, she, it going?

We are going

We aren’t going

Are we going?

You are going

You aren’t going

Are you going?

They are going

They aren’t going

Are they going?

 

نکته: جایگزین حالت های کوتاه شده در عبارت های منفی

 • I’m not going
 • You’re not going
 • He’s not going 

استفاده های زمان حال استمراری  

مانند تمامی زمان ها در انگلیسی نگرش فردی که صحبت می کند به اندازه زمان آن اتفاقی که رخ داده است ، اهمیت دارد. وقتی کسی از حال استمراری استفاده می کند، دارد راجع به مسئله ای می اندیشد که تمام نشده یا ناکامل است.

 

حال استمراری برای موارد زیر به کار می رود:

 • توصیف یک واقعه ای که همین الان دارد صورت می گیرد. (به بیانی دیگر برای بیان عملی که تمام نشده است و در حال جریان است):

You are using the Internet. 

You are studying English grammar.

 • توصیف کردن عملی که در طی یک بازه زمانی و یا روند صورت میگیرد :

 Are you still working for the same company?

More and more people are becoming vegetarian.

 

 • برای توصیف عمل یا واقعه ای در آینده که از قبل برنامه ریزی یا آماده شده است:

 We’re going on holiday tomorrow. 

I’m meeting my boyfriend tonight. 

Are they visiting you next winter?

 • برای توصیف یک اتفاق یا موقعیت موقتی :

 He usually plays the drums, but he’s playing bass guitar tonight. 

The weather forecast was good, but it’s raining at the moment.

 • با “always, forever, constantly” جهت توصیف و تاکید بر یک سری امور تکراری به کار می رود:

Harry and Sally are always arguing!  

You’re constantly complaining about your mother-in-law!

 

نکته: حواستان باشد، بعضی از افعال به صورت معمول در حالت استمراری به کار نمی روند.

 

افعالی که به طور معمول در حالت استمراری به کار نمیروند:

افعالی که در لیست زیر هستند معمولا به شکل ساده استفاده میشوند، به خاطر اینکه به حالت اشاره میکنند به جای اینکه به عمل یا فرآیند کار اشاره کنند. در نظر بگیرید، که این افعال ممکن است به صورت استمراری هم به کار بروند، و خواهشا از مطلق گرایی، مخصوصا در زبان انگلیسی پرهیز کنید.

SENSES / PERCEPTION (حس ها/ ادراک)

 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste

OPINION (عقیده)

 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= to think)
 • to find (= to consider)
 • to suppose
 • to think*

MENTAL STATES (حالت های ذهنی)

 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand

EMOTIONS / DESIRES

(احساسات / خواسته ها)

 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

MEASUREMENT (اندازه گیری)

 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh

OTHERS (بقیه موارد)

 • to look (=resemble)
 • to seem
 • to be (in most cases)
 • to have(when it means “to possess”)

استثنائات

افعال ادراکی (see, hear, feel, taste, smell) اغلب با can استفاده میشوند:

 I can see… 

این افعال ممکن است به صورت استمراری به کار بروند اما معنای متفاوتی دارند:

 • This coat feels nice and warm.(your perception of the coat’s qualities – درک شما از کیفیت کت مورد نظر)
 • John’s feeling much better now (his health is improving – سلامتش رو به بهبود است)
 • She has three dogs and a cat. (possession – مالکیت)
 • She’s having supper. (She’s eating – او دارد غذا میخورد)
 • I can see Anthony in the garden (perception – ادراک)
 • I’m seeing Anthony later (We are planning to meet – ما داریم برنامه ریزی میکنیم برای ملاقات کردن)

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان حال ساده

 

اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان حال هستید، کلیک کنید.

5/5 ( 2 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *