دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان - حال کامل استمراری

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری به یک زمان نامشخص بین گذشته و حال اشاره می کند. فرد دارد درباره ی چیزی فکر میکند که شروع شده اما شاید در آن زمان به پایان نرسیده است. برای آن فرد، فرآیند یا نتیجه کار مهم است و این فرآیند ممکن است هنوز در حال ادامه باشد یا اینکه به تازگی به پایان رسیده است.

به مکالمه کوتاه زیر توجه کنید:

Have you ever had flu?

آیا هیچوقت آنفلوانزا گرفته ای؟

Yes, I have.

بله.

When did you have it?

کی گرفتیش؟

I had it last winter.

زمستان گذشته گرفتمش.

همانطور که ملاحظه می کنید در جمله اول مکالمه از “حال کامل” استفاده شده، چرا که می خواهیم بدانیم آیا از اول زندگی تا حال شما دچار آنفولانزا شده اید یا نه. و سپس هنگامی که پاسخ مثبت شما را دریافت می کنیم، جمله بعد در “زمان گذشته” ساخته می شود، چرا که حالا می خواهیم بدانیم زمان دقیقی که شما دچار آنفولانزا شده اید کی بوده; و طبیعی است وقتی زمان عملی در گذشته مشخص شود، دیگر نباید از “حال کامل” استفاده کرد، بلکه در این حالت استفاده از “زمان گذشته” الزامی است.

و حالا، اگر شما در پاسخ سوال: 

 When did you have flu?

کی آنفلوانزا گرفتی؟

بخواهید پاسخ بدهید که :

(( من از هفته قبل تا حالا دچار آنفولانزا هستم. ))

از این پاسخ چه می فهمیم؟

طبیعی است که استنباط کنیم فرد از هفته گذشته آنفولانزا گرفته و همچنان هم اینک که با شما صحبت می کند هم، دچار بیماری است.

اگر فرایند کامل شده بود می توانستیم از “حال کامل” استفاده کنیم و بگوییم:

I have had flu since last week.

اما آنوقت از جمله بالا اینگونه استنباط می شود که فرد خوب شده و دیگر بیمار نیست; در حالیکه پاسخ فرد این بود: 

((من از هفته قبل تا حالا دچار آنفولانزا هستم))

برای ساختن معادل دقیق انگلیسی جمله فوق، باید با زمان جدیدی آشنا شویم :

I have been having flu since last week.

نام این زمان جدید، “حال کامل استمراری” است.

این زمان برای اموری که در گذشته شروع شده است و تا زمان حال ادامه پیدا کرده و در اینده هم در جریان است، کاربرد دارد (به عنوان مثال به همسرتان میگویید; ۱ ساعت است که داری اماده میشی! در این مثال عمل از ۱ ساعت پیش در شروع شده، تا الان ادامه یافته و در اینده هم جریان خواهد داشت):

برای درک بهتر این زمان به نمودار زمانی زیر دقت کنید:

زمان حال کامل استمراری

گرامر زبان انگلیسی – زمان حال کامل استمراری

She has been waiting for you all day (= and she’s still waiting now).
I’ve been working on this report since eight o’clock this morning (= and I still haven’t finished it).
They have been travelling since last October (= and they’re not home yet).

اموری که به تازگی به پایان رسیده اما نتیجه ی آن برای ما مهم است:

She has been cooking since last night (= and the food on the table looks delicious).
It’s been raining (= and the streets are still wet).
Someone’s been eating my chips (= half of them have gone).

ساختن حال کامل استمراری

حال کامل استمراری از دو عنصر تشکیل شده است: (have/has been) + فعل ( شکل اصلی فعل + ing )

  (اخباری) Affirmative

base+ing

(پایه فعل + ing) 

has/have been

(فاعل) Subject

swimming

has been

She

(منفی) Negative

base+ing

(پایه فعل + ing) 

has/have  + not + been (فاعل) Subject
swimming   has not been (hasn’t been) She
  (سوالی) Interrogative

base+ing

(پایه فعل + ing) 

 been + (فاعل) Subject has/have 
Been swimming? She Has
 (سوالی منفی) Interrogative Negative 

base+ing

(پایه فعل + ing)

 been + (فاعل) Subject has/have  + not
Swimming? She Been  Has not (hasn’t)

 

TO LIVE, PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Interrogative

 (سوالی)

 Negative

 (منفی)

Affirmative 

(اخباری)

Have I been living? I haven’t been living have been living
Have you been living? You haven’t been living You have been living
Has she been living? He hasn’t been living He, she, it has been living
Have we been living? We haven’t been living We have been living
Have you been living? You haven’t been living You have been living
Have they been living? They haven’t been living They have been living

Affirmative 

(اخباری)

have been living

 Negative

 (منفی)

I haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have I been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

You have been living

 Negative

 (منفی)

You haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have you been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

He, she, it has been living

 Negative

 (منفی)

He hasn’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Has she been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

We have been living

 Negative

 (منفی)

We haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have we been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

You have been living

 Negative

 (منفی)

You haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have you been living?

______________________________

Affirmative 

(اخباری)

They have been living

 Negative

 (منفی)

They haven’t been living

Interrogative

 (سوالی)

Have they been living?

 

افعالی که شکل استمراری ندارند:

با افعالی که معمولا به شکل استمراری استفاده نمیشوند حال کامل ساده بسازید. ( افعالی مثل : know, hate, hear, understand, want)

I’ve wanted to visit China for years.
She’s known Robert since she was a child.
I’ve hated that music since I first heard it.
I’ve heard a lot about you recently.
We’ve understood everything.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

.اگر علاقه به مطالعه بیشتر راجع به حالت های دیگر زمان حال هستید، کلیک کنید

5/5 ( 1 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *