زمان حال کامل- اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - اموزش زبان

اگر بخواهیم در جمله ای عملی را بیان کنیم که از گذشته تا حال ادامه یافته، طول ادامه این عمل وهمچنین فعل آن با حرف اضافه “for” بیان می شود.

مـثال:

How long has your brother been abroad?

برادرت چند وقته خارجه؟

How long have you had this car?

چند وقته این ماشین رو داری؟

I’ve had it for some two years, now.

الان یه دو سالی هست که دارمش.

How long has your elder brother been in Canada?

برادر بزرگت چند وقته کاناداست؟

He’s been there for over 10 years, now.

الان بالغ بر ده ساله که اونجاست.

حال اگر بخواهیم به جای طول این مدت، به مبدا این مدت اشاره کنیم از “since” برای بیان مبدا این مدت استفاده می کنیم.

مثال:

I have been here since 1980.

من از ۱۹۸۰ اینجا هستیم.

Since what year have you been married?

از چه سالی متاهلی؟

I’ve been married since nearly 10 years ago.

از تقریباً ده سال قبل متاهلم.

Since what year has Mr. Rohani been the president?

آقای روحانی از چه سالی رئیس جمهور است؟

If I remember correctly, he’s been the president since 1392.

اگر درست به خاطر بیاورم، ایشان از ۱۳۹۲ رئیس جمهور است.

0/5 ( 0 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *