آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - آینده کامل

آینده کامل

عملکرد

زمان آینده کامل به یک عمل کامل شده در آینده اشاره می کند. وقتی ما از این زمان استفاده می کنیم، در واقع داریم خودمان را در آینده تصور می کنیم و به عملی نگاه می ندازیم که در آینده تکمیل می شود و اغلب با بیان زمان به کار برده می شود.گیج شدید؟ به این مثال توجه کنید: تا هفته ی دیگه همین موقع، تو این گزارش را تمام کرده ای. اگر دقت بکنید، ما در این جمله خود را به اینده بردیم و تمام شدن عمل در اینده را شرح کردیم (تمام شدن گزارش). برای بیان چنین مواردی، زمان اینده کامل بهترین انتخاب است.

  • I will have been here for six months on June 23rd.
  • By the time you read this I will have left.
  • You will have finished your report by this time next week.
  • Won’t they have arrived by 5:00?
  • Will you have eaten when I pick you up?

 

ساختار

آینده کامل از دو بخش تشکیل شده است: فعل کمکی (to have ( will have + شکل سوم فعل اصلی

Subject

(فاعل)

+ will have

(فعل کمکی)

+ past participle of the main verb

(قسمت سوم فعل)

He Will have finished.
I Will have finished.

 

TO ARRIVE, FUTURE PERFECT TENSE

Affirmative

(اخباری)

Negative

(منفی)

Interrogative

(سوالی)

Negative Interrogative

(سوالی منفی)

I will have arrived I won’t have arrived Will I have arrived? Won’t I have arrived?
You will have arrived You won’t have arrived Will you have arrived? Won’t you have arrived?
He will have arrived He won’t have arrived Will he have arrived? Won’t he have arrived?
We will have arrived We won’t have arrived Will we have arrived? Won’t we have arrived?
They will have arrived They won’t have arrived Will they have arrived? Won’t they have arrived?

Affirmative

(اخباری)

I will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will I have arrived?

Negative

(منفی)

I won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t I have arrived?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

You will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will you have arrived?

Negative

(منفی)

You won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t you have arrived?

 

______________________________

Affirmative

(اخباری)

He will have arrived

Interrogative

(سوالی)

He won’t have arrived

Negative

(منفی)

Will he have arrived?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t he have arrived?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

We will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will we have arrived?

Negative

(منفی)

We won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t we have arrived?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

They will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will they have arrived?

Negative

(منفی)

They won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t they have arrived?

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان کامل هستید، اینجا کلیک کنید

 

 

5/5 ( 4 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *