آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری

عملکرد های گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری شبیه به حال کامل استمراری است، اما به زمانی عقب تر از زمان حال اشاره دارد. در گذشته کامل استمراری مثل زمان حال کامل استمراری ما بیشتر به فرآیند عمل اهمیت میدهیم. زمان گذشته کامل استمراری برای بیان عملی مورد استفاده قرار میگیرد که در گذشته شروع شده و تا زمان دیگری در گذشته ادامه یافته.

ایا گیج شدید؟ به این مثال دقت کنید: چقدر منتظر بودی تا این که تاکسی رسید ؟ خوب در این جمله فرد از یک بازه ی زمانی در گذشته منتظر بوده تا یک بازه ی زمانی دیگر تا تاکسی برسید (مثلا از ۱ ظهر تا ۱:۳۰). به این دلیل که فعل ‘صبر کردن’ بین این دو بازه ی زمانی در جریان بوده است وبه قولی دیگر فعل برای مدتی در استمرار بوده است، بهترین زمان برای بیان ان زمان گذشته کامل استمراری است. 
برای درک عمیق تر این زمان به نمودار زمانی زیر توجه کنید:

زمان گذشته کامل استمراری

مثال ها:

  • Had you been waiting long before the taxi arrived?
  • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
  • It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
  • Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

 

این ساختار همچنین برای نقل قول استفاده میشود. این ساختار با گذشته استمراری و حال کامل استمراری در نقل قول مستقیم برابر است:

    • Jane said, “I have been gardening all afternoon.” = Jane said she had been gardening all afternoon.
    • When the police questioned him, John said, “I was working late in the office that night.” = When the police questioned him, John told them he had been working late in the office that night.

 

ساختن گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری از دو عنصر تشکیل شده است: گذشته کامل فعل توبی  (=had been)+ شکل اصلی فعل + ing

Affirmative (اخباری)
verb (فعل) + ing  had been  Subject (فاعل)
trying had been She
Negative (منفی)
verb  + ing  had been + not Subject
sleeping hadn’t been She
Interrogative (سوالی)  
verb  + ing    had been  Subject
eating? been Had you
Interrogative Negative (سوالی منفی)
verb  + ing      had been  Subject
living? been Hadn’t they

 

TO BUY, PAST PERFECT CONTINUOUS
Interrogative  (سوالی) Negative (منفی) Affirmative (مثبت)
Had I been buying   I hadn’t been buying I had been buying
Had you been buying   You hadn’t been buying You had been buying
Had she been buying   She hadn’t been buying She had been buying
Had we been buying   We hadn’t been buying We had been buying
Had they been buying They hadn’t been buying They had been buying

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان کامل هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 1 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *