آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - اسم مصدر

اسم مصدر

اسم مصدر در فارسی را همه میشناسیم اما اسم مصدر در زبان انگلیسی چیست ؟ اصلا کاربرد های اسم مصدر چیست ؟ اسم مصدر دقیقا به شکل وجه وصفی معلوم است، اما خوب است که تفاوت این دو را بدانیم. اسم مصدر همیشه کارایی اسم را دارد (با اینکه شبیه به فعل است). برخی کارایی‌های اسم مصدر همانند ،کاربرد آن در اسامی مرکب، این صفحه معرفی شده‌اند. در صفحه‌ای دیگر، افعالی که همراه با اسم مصدر می‌آیند را گفته‌ایم.

 

اسم مصدر به عنوان فاعل جمله

 

مثال:

 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.

 

اسم مصدر به عنوان متمم فعل “to be”

 

مثال:

 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life’s pleasures is having breakfast in bed.

 

اسم مصدر بعد از حروف اضافه

وقتی یک فعل بعد از یک حرف اضافه بیاید، باید به صورت اسم مصدر استفاده شود. همچنین برای زمانی که عبارتهای خاصی به حروف اضافه ختم میشوند نیز صدق میکند، مثلا عبارات: in spite of و  there’s no point in.

 

مثال:

 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There’s no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.

 

اسم مصدر بعد از افعال چند قسمتی

افعال چند قسمتی (phrasal verbs) از یک فعل + حرف اضافه یا عبارت قیدی تشکیل میشوند.

 

مثال:

 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

 

برخی افعال چند قسمتی شامل کلمه “to” به عنوان حرف اضافه هستند، مثلا;

 • to look forward to
 • to take to
 • to be accustomed to
 • to get around to
 •  to be used to

باید بتوانیم تشخیص دهیم که در این موارد کلمه “to” یک حرف اضافه است، چون باید همراه با یک اسم مصدر بیاید. و این ‘to’ جزئی از شکل مصدری یک فعل نیست، بلکه در این مورد، یک حرف اضافه است. میتوانید بررسی کنید که آیا “to” یک حرف اضافه است یا بخشی از مصدر. اگر بتوانید ضمیر “it” را بعد از کلمهtoگذاشته و جمله معناداری بسازید، پس کلمه “to” یک حرف اضافه بوده و باید همراه با اسم مصدر بیاید.

 

مثال:

 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn’t really take to studying English.
 • She didn’t really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?

 

اسم مصدر در اسامی مرکب

در اسامی مرکبی که از اسم مصدر استفاده میشود، واضح است که معنای اسم اصل است، نه معنای فعل استمراری. مثلا در کلمه “swimming pool” معنی یک استخر برای شنا کردن است، نه استخری که در حال شنا کردن است.

 

مثال:

 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.

 

اسم مصدر بعد از برخی عبارات

بعد از عبارات can’t help، can’t stand، to be worth و it’s no use استفاده از اسم مصدر ضروری است.

 

مثال:

 • She couldn’t help falling in love with him.
 • I can’t stand being stuck in traffic jams.
 • It’s no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.

  

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر هستید، اینجا کلیک کن

5/5 ( 4 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *