آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - صفت فاعلی

صفت فاعلی

صفت فاعلی بسیاری از افعال دارای شکل پایه + ing است.صفت فاعلی به صورتهای مختلفی استفاده می شود.

 

صفت فاعلی به عنوان بخشی از شکل استمراری یک فعل

 

مثال:

 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.

 

صفت فاعلی بعد از افعال حرکت و موقعیت

این ساختار مخصوصا برای فعل to go مناسب است.

 

مثال:

 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.

 

صفت فاعلی بعد از افعال ادراکی

الگوی این کاربرد به صورت فعل + مفعول + صفت فاعلی است. هنگامی که چنین جمله‌ای به جای صفت فاعلی، شامل مصدر بدون to باشد، در معنا تفاوت ایجاد میکند. مصدر اشاره به عملی دارد که انجام شده، درحالیکه صفت فاعلی به عملی که در حال انجام است اشاره دارد.

مثال:

 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.

 

صفت فاعلی به عنوان صفت

 

مثال:

 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.

 

صفت فاعلی با افعال spend و waste

با این افعال، الگو به این صورت است:فعل + عبارت پولی/زمانی + صفت فاعلی

 

مثال:

 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don’t waste time playing computer games!
 • They’ve spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.

 

صفت فاعلی با افعال Catch و Find

با این افعال، الگو به این صورت است:فعل + مفعول + صفت فاعلی. با catch، وجه وصفی همیشه به عملی اشاره دارد که باعث آزار و عصبانیت میشود. درمورد find اینگونه نیست، این کلمه احساسی نیست.

 

مثال:

 • If I catch you stealing my apples again, there’ll be trouble!
 • Don’t let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.

 

صفت فاعلی برای دو عمل در یک زمان

وقتی دو عمل در یک زمان اتفاق بیافتند، و توسط یک فرد یا یک چیز انجام گیرند، میتوانیم از صفت فاعلی برای وصف یکی از آنها استفاده کنیم. وقتی یک عمل بلافاصله قبل از عمل دیگری توسط یک فرد یا یک چیز انجام گیرد، میتوانیم عمل اول را با صفت فاعلی بیان کنیم.

 

مثال:

 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.

 

صفت فاعلی برای توضیح یک دلیل

صفت فاعلی میتواند به جای عبارتی که با as، since یا because شروع میشود، استفاده شود. در این کاربرد عبارت وصفی، دلیل یا علت یک عمل را توضیح می دهد.

 

مثال:

 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn’t spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.

  

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر هستید، اینجا کلیک کنید 

 

 

 

5/5 ( 1 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *