وقتی در زمان آینده حرف می زنیم، به هنگام اشاره به زمان دو حالت کلی پیش می آید:

A)  زمان مورد اشاره طول دارد، مثل:

2  hours, 3 days,  half an hour, …

2 ساعت، 3 روز، نیم ساعت

B) زمان مورد اشره یک زمان دقیق است و طول ندارد، مثل:

6 O’clock, half past five, the same time tomorrow

ساعت 6، پنج و نیم، فردا همین موقع

هر یک از این دو حالت کلی، خود حالت دارد.

وقتی زمان مورد اشاره در آینده طول داشته باشد:

A1) این طول زمان سپری شده باشد، که برای این حالت در فارسی می گوییم: دو ساعت دیگر، نیم ساعت دیگر، تنها حرف اضافه مناسب در انگلیسی برای این حالت “” می باشد:

In two hours

دو ساعت دیگر

In half an hour

نیم ساعت دیگر

A2) این طول زمان سپری نشده باشد، که در فارسی می گوییم:

تا دو ساعت دیگر، تا نیم ساعت دیگر.

ظرف دو ساعت، ظرف پنج دقیقه

تنها حرف اضافه مناسب در انگلیسی برای این حالت “” می باشد:

Within two hours

Within 5 minutes

و وقتی زمان مورد اشاره طول ندارد و زمان دقیقی است، نیز دو حالت پیش می آید:

B1)   برای این زمان دقیق در آینده، سقف تعیین کنیم، به این معنی که از زمان بیان شده فراتر نخواهد رفت. مثلاً: من تا 9 بر می گردم.

این جمله فارسی می تواند 2 معادل در انگلیسی داشته باشد: اگر منظور این است که برگشتن من به هیچ وجه از 9 دیرتر نخواهد بود، آنگاه معادل این جمله با حرف اضافه “” ساخته خواهد شد:

I’ll be back by 9.

اما اگر منظور این است که برگشتن من تا حوالی 9 اتفاق خواهد افتاد، حالا چند دقیقه زودتر یا دیرتر، آنگاه باید از حرف اضافه “” استفاده کرد:

I’ll be back until 9.

بنابراین، وقتی جمله ما در زمان آینده است، با عنایت به توضیحات بالا، از چهار حرف اضافه زیر استفاده می کنیم:

In, within

وقتی زمان طول دارد

By, until

وقتی زمان دقیق است

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *