آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - شرطی مخلوط

شرطی مخلوط

توجه: قبل از مطالعه راجب شرطی مخلوط، خواهشا شرطی نوع دوم، و شرطی نوع سوم را مطالعه کنید.

 

ممکن است که دو قسمت از یک جمله شرطی زمانهای متفاوتی داشته باشند، که در نتیجه تبدیل به جملات “شرطی مخلوط” می-شوند. جملات شرطی مخلوط دو نوع دارند . در ادامه در مورد زمان شرطی مطالعه می کنیم : 

نتیجه حال از شرط گذشته 

حالت

در این نوع از جملات شرطی مخلوط، زمان عبارت شرطی گذشته کامل، و زمان عبارت اصلی حال شرطی است.

Main clause

(بند اصلی)

If clause 

(بند شرطی)  

 Present conditional  
(حال شرطی)  

If + past perfect 
         (اگر + گذشته کامل)  
          

 I would’ve gone there.

If this thing had happened

مانند تمام جملات شرطی، ترتیب عبارتها ثابت نیست. شاید وقتی که ترتیب عبارتها را عوض می کنید، لازم باشد که ضمایر را بازچینی کرده و نشان گذاری را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است.

 

مثال:

 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now, if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map, we wouldn’t be lost.
 • We wouldn’t be lost, if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane, you would be dead now.
 • You would be dead now, if you had caught that plane.

 

کارایی

این نوع از شرطی مخلوط به موقعیتی غیرواقعی در گذشته و نتیجه احتمالی آن در حال اشاره دارد. این جملات موقعیتی را بازگو می کنند که هم در گذشته و هم در حال مخالف با واقعیت است. در این جملات شرطی مخلوط، در عبارت شرطی زمان گذشته و در عبارت اصلی زمان حال است.

مثال:

 • If I had studied, I would have my driving license. (but I didn’t study and now I don’t have my license)
 • I would be a millionaire now, if I had taken that job. (but I didn’t take the job and I’m not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (but you didn’t spend all your money and now you buy this jacket)

 

در این جملات شرطی مخلوط به جای would می توانید از مُدال‌ها (افعال ناقص) استفاده کنید تا میزان جدیت، اجازه یا پیشنهادی در مورد نتیجه را نشان دهید.

مثال:

 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now, if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

 

نتیجه گذشته از شرط حال یا استمراری

حالت
در نوع دوم جملات شرطی مخلوط، زمان عبارت شرطی گذشته ساده و زمان عبارت اصلی شرطی کامل است.

 

Main clause

(بند اصلی)

If clause 

(بند شرطی)  

 Perfect conditional  
( شرطی کامل)  

If + Simple Past 
         (اگر + گذشته ساده )             

that thing would have happened

If this thing happened


مانند تمام جملات شرطی، ترتیب عبارتها ثابت نیست. شاید وقتی که ترتیب عبارتها را عوض می کنید، لازم باشد که ضمایر را بازچینی کرده و نشان گذاری را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است.

 

مثال:

 • If I wasn’t afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up, if I wasn’t afraid of spiders.
 • If we didn’t trust him, we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago, if we didn’t trust him.
 • If I wasn’t in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you, if I wasn’t in the middle of another meeting.

 

کارایی

این جملات شرطی مخلوط به موقعیتی غیرواقعی در حال و نتیجه احتمالی (اما غیرواقعی) در گذشته اشاره دارد. در این جملات شرطی مخلوط، زمان در عبارت شرطی الان یا همیشه بوده، و زمان در عبارت اصلی قبل از الان است.

 

مثال:

 • If she wasn’t afraid of flying, she wouldn’t have traveled by boat.
 • I’d have been able to translate the letter, if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I’d have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn’t in love with the mouse, she’d have trodden on him by now.

 

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 5 نظر )

✍️دیدگاه های نوشته شده بروی صفحه “شرطی مخلوط

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *