ضمایر نامعین - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

ضمایر نامعین یا ابهام


ضمایر نامعین
یا همان مبهم به شخصی، مکان یا چیز خاصی اشاره نمی کنند. در زبان انگلیسی، یک گروه خاص از ضمایر نامعین هستند که دارای مقدار یا بسط به چیز خاصی می باشند و و قبل از آنها از any, some, every و no می آید. پس اجازه دهید ضمایر ابهام را با هم بیاموزیم :

 

  Person Place Thing
All everyone
everybody
everywhere everything
Part (positive) someone
somebody
somewhere something
Part (negative) anyone
anybody
anywhere anything
None no one
nobody
nowhere nothing

 

ضمایر نامعین با “some” و “any” جهت توضیح کمیت های ابهام و ناقص به همان شکلی که “some” و  “any” به صورت تنها استفاده میشوند . 

و اما محل قرار گیری ضمایر نامعین دقیقا همان جایی است اسم قرار است در آنجا قرار بگیرد.

 

Noun Indefinite pronoun
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won’t tell your secret to Sam. I won’t tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

 

اخباری

در جملات اخباری، ضمایر نامعین با استفاده از “some” برای توصیف یک مقدار نامحدود استفاده میشود. برای مثال در فارسی میگوییم”همه جور آدمی در ترکیه هست!”. حالا در مورد ضمایر نامعینی که با “every” همراه میشود باید بگوییم که برای توصیف یک مقدار کامل، و ضمایری که با “no” هستند برای توصیف عدم وجود بکار برده می شوند. ضمایر مبهم با “no”  اغلب در جملات اخباری استفاده می شود اما با این حال جملات منفی نیستند چرا که فاقد این کلمه نیستند. 

 

مثال ها 

 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

 

any” و یک ضمیر نامعین که با آن شکل گرفته است نیز میتواند در جملات اخباری قرار بگیردبا معنایی بسیار شبیه به جملاتی که در آن از “every” استفاده میشود همانند : whichever person, whichever place, whichever thing,…

 

مثال ها 

 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you’d like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

 

جملات منفی

جملات منفی تنها به شکلی ظاهر می شوند که شامل ضمیر نامعین و “any”  باشد. 

 

مثال ها 

 • I don’t have anything to eat.
 • She didn’t go anywhere last week.
 • I can’t find anyone to come with me.

 

تعداد خیلی زیادی جمله ی منفی وجود داردند که شامل یک ضمیر نامعین همراه با یک “any” هستند و میتوانند تبدیل شوند به یک جمله اخباری با معنی منفی، به شرطی که یک ضمیر نامعین با “no” در آن قرار بگیرد. با این حال تحول در معنا در این تبدیل باعث میشود که : جمله ای که حاوی ضمیر نامعین همراه با “no” است معنای خالص را بیان میکند و میتواند محتوا های احساسی همانند تعصب، ناامیدی، خشم یا … را بیان کند.

 

مثال ها 

 • I don’t know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensive
 • I don’t have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopeless
 • There wasn’t anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensive/angry

 

سوالات منفی

ضمایر نامعین با “every”  و “some” و “any” میتواند برای ایجاد سوالات منفی استفاده شود. جواب این سوالات معمولا “بله” یا “خیر ” است. ضمیر هایی که که با “any و “every” شکل گرفته اند برای بیان سوالات مثبت بکار برده میشود، در حالی که وقتی با “some” استفاده میشوند، سوالی را مطرح میکنند که ما جواب آنرا میدانیم اما باعث شک در ما میشوند. مثلا زمانی که “از خانه بیرون می آیید و دوست شما از شما میپرسد کسی در خانه است ؟”.

 

مثال ها 

 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

 

این سوالات را میتوان به صورت نادرست یا لفظی تبدیل کرد و آن ها را منفی نمود. خب پس طبیعتا زمانی که سخنرانی از این دسته سوالات استفاده میکند انتظار شنیدن جواب “نه” را دارد . مثلا وقتی که در سخنرانی میگوید ” آیا همه موافق جنگ هستند ؟”.

 

مثال ها 

 • Isn’t there anything to eat?
 • Didn’t you go anywhere last night?
 • Isn’t everyone here?
 • Haven’t you looked everywhere?

 

some” و ضمایری که با آن شکل گرفته باشند فقط در سوالاتی استفاده میشوند که ما فکر میکنیم جواب آنرا میدانیم و یا سوالاتی که حقیقی نیستند (دعوتنامه ها، درخواست ها و … ). همچنین شخص پرسش کننده این سوالات منتظر شنیدن پاسخ “yes”  است.

 

مثال ها 

 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

 

این دسته از سوالات میتواند تعریفات بیشتر را هول یک موضوع ایجاد کند در صورتی که منفی باشند، در این مورد سخنران مطمئن است که پاسخ “بله” را دریافت می کند. 

 

مثال ها 

 • Aren’t you looking for someone?
 • Haven’t you lost something?
 • Aren’t you going somewhere?
 • Couldn’t somebody help me, please?
 • Wouldn’t you like to go somewhere this weekend?

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 3 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *