اسامی مفرد و جمع-آکادمی پویاروشان- دکتر عطایی

اسامی مفرد و جمع

بیشتر اسامی که مفرد هستند با اضافه کردن یک S در انتها به جمع تبدیل می شوند.

SingularPlural
boatboats
househouses
catcats
riverrivers

 

اما در مورد کلماتی که با صداهایی همانند، X , S, Z, SH, CH به پایان می رسند، باید بجای s از es استفاده کرد. 

 

SingularPlural
busbuses
wishwishes
pitchpitches
boxboxes

 

زمانی که کلمات مفرد به حرف y ختم می شود همانند نمونه های پایین برای تبدیل به جمع باید حرف y را حذف و سپس به جای آن از ies استفاده کرد.  

SingularPlural
pennypennies
spyspies
babybabies
citycities
daisydaisies

 

اسامی بی قاعده

تعدادی اسم بی قاعده نیز وجود دارد که در فهرست زیر آنها را لیست کرده ایم.

SingularPlural
womanwomen
manmen
childchildren
toothteeth
footfeet
personpeople
leafleaves
mousemice
goosegeese
halfhalves
knifeknives
wifewives
lifelives
elfelves
loafloaves
potatopotatoes
tomatotomatoes
cactuscacti
focusfoci
fungusfungi
nucleusnuclei
syllabussyllabi/syllabuses
analysisanalyses
diagnosisdiagnoses
oasisoases
thesistheses
crisiscrises
phenomenonphenomena
criterioncriteria
datumdata

 

اما احتمالا این مورد را خواهید دید که شکل جمع و مفرد تعدادی از کلمات برابر هستند.

SingularPlural
sheepsheep
fishfish
deerdeer
speciesspecies
aircraftaircraft

 

اسامی یا افعال بی قاعده قراردادی

بعضی از اسم ها از فرم چندگانه بهره می برند. اما در کل یک فعل واحد دارند.

Plural nouns used with a singular verbSentence
newsThe news is at 6.30 p.m.
athleticsAthletics is good for young people.
linguisticsLinguistics is the study of language.
dartsDarts is a popular game in England.
billiardsBilliards is played all over the world.

 

بعضی از اسم ها همواره یک فرم چندگانه ولی ثابت دارند و یک فعل چندگانه معمولا با آنها می آید. آنها به صورت مفرد بکار نمی روند اما در واقع معنای مفرد می دهند. این اسامی عبارت اند از :

 trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

Plural noun with plural verbSentence
trousersMy trousers are too tight.
jeansHer jeans are black.
glassesThose glasses are his.

 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 2 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *