صفت_اکادمی_پویاروشان_دکترعطایی_اموزش_زبان

استفاده از صفات در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی غیرقابل تغییر است. صفات فرم خود را با توجه به جنسیت و تعداد اسم تغییر نمی دهند.

 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

برای تاکید و تقویت معنای صفت از قید های very و really در کنار صفت استفاده می شود.

 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

صفت ها در زبان انگلیسی اغلب قبل از اسمی ظاهر می شوند که دارند شرح می دهند.

 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

صفت ها می توانند بعد افعال بودن، افعال حسی مثل  to be ,to seem ,to look , to taste ظاهر شوند.

 • Italy is beautiful.
 • I don’t think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

استثنائات

صفت ها در برخی اصطلاحات  پس از اسم ظاهر می شوند.

 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

صفت های involved، present و concerned می توانند قبل یا بعد از اسمی که دارند مورد تغییر قرار می دهند ولی با معنای متفاوت بسته به جایگاهشان در جمله پدیدار بشوند. 

Meaning

معنا

Adjective placed before the noun

صفت قبل از اسم

Meaning

معنا

Adjective placed after the noun

صفت پس از اسم

 The discussion was detailed & complex. It was an involveddiscussion. I want to see the people who have something to do with this matter. I want to see the people involved.
 The current situation is not sustainable. The present situation is not sustainable. Here is a list of the people who were at the meeting. Here is a list of the people present at the meeting.
 A worried father came to see me today. concerned father came to see me today. I need to see the man who has been accused. I need to see the man concernedby this accusation.

  

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد استفاده ی صفات در زبان انگلیسی هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 1 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *