صفات قیاسی و صفات عالی - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

صفات مقایسه ای و عالی

صفات قیاسی

صفات قیاسی دو چیز را که ویژگی آنها متغیر است و تغییر می کند را مقایسه می کنند (larger, smaller, faster, higher). آنها در جمله هایی که در آن دو اسم مقایسه می شوند طبق الگو زیر استفاده می شوند:

Noun (subject) (فاعل) + verb (فعل) + comparative adjective (صفات قیاسی) + than + noun (object) (مفعول).

دومین مورد از مقایسه را می توان حذف کرد اگر از روی جمله قابل تشخیص باشد(مانند مثال آخر).

 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim’s dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. (“than Jim” is understood)
 

صفات عالی

صفات عالی در جملاتی که یک چیز در حد بالاتر یا پایین تر از یک کیفیت را توصیف می کند مورد استفاده قرار می گیرند (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). آنها زمانی که بخواهیم یک المان را در گروهی از چیزها مقایسه کنیم استفاده می شود.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

گروهی که المان در آن مقایسه می شود را می تواند حذف کرد اگر از روی جمله قابل تشخیص باشد (مانند مثال آخر).

 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I’ve ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (“of all the rocks” is understood)
 

شکل دادن صفات قیاسی و عالی به صورت معمول

شکل دادن به این صفات بسیار آسان است و بستگی به تعداد هجا در الگوی اصلی آنها دارد.

 

صفات تک سیلابی(بخشی)

اضافه کردن er- برای صفات قیاسی و est- برای صفات عالی. توجه داشته باشید که اگر صفت دارای یک حرف صامت + یک حرف صدادار + املای حرف صامت باشد، آخرین حرف صامت باید دو برابر شود قبل از اضافه کردن -er یا -est.
به عنوان مثال: Fat. این واژه تشکیل شده است از F (یک حرف صامت)، A (یک حرف صدادار)، T (املای حرف صامت)، پس اخرین حرف صامت (T) قبل از اضافه کردن -er یا -est دو برابر میشود و میگوییم; Fatter

 

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی

 Adjective 

صفت

tallest

fattest

biggest

saddest

taller

fatter

bigger

sadder

tall

fat

big

sad

 

(دو سیلابی(بخشی

زمانی که صفت دو سیلابی است، صفت قیاسی آن به دو صورت تشکیل می شود; یا با اضافه کردن er- یا با اضافه کردن more قبل از صفت. در مورد صفات عالی نیز به دو صورت عمل می کنیم; یا اضافه کردن est- به آخر صفت یا اضافه کردن most قبل از صفت.

در بسیاری از موارد، هر دو حالت استفاده می شود، اگرچه حالت اول نسبت به حالت دیگر رایج تر است.

اگر مطمئن نیستید که صفت دو سیلابی موردنظر می تواند مختوم بشود به قیاسی یا عالی، برای ریسک کمتر از more, most استفاده کنید. برای صفاتی که به y مختوم می شود، قبل از اضافه کردن پسوند، y را به I تغییر دهید.

 

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی 

 Adjective

صفت

happiest

simplest

busiest

most tilted

most tangled

happier

simpler

busier

more tilted

more tangled

happy

simple

busy

tilted

tangled

 

سه یا بیشتر از سه سیلاب

صفاتی که سه یا بیشتر از سه سیلاب دارند، با قرار گرفتن more قبل از آنها به شکل صفات قیاسی درآمده و با قرار گرفتن most قبل از آنها به شکل صفات عالی در می آیند.

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی

 Adjective

صفت

most important

most expensive

more important

more expensive

important

expensive

 

صفت های قیاسی و عالیِ بی قاعده

اینگونه صفت ها به صورت صفات قیاسی و عالی بسیار رایج هستند و از قاعده خاصی پیروی نمی کنند پس شکل قیاسی و عالی آنها را به خاطر بسپارید و در جملات خود از آنها استفاده کنید.

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی

 Adjective

صفت

best

worst

least

most

furthest / farthest

better

worse

less

more

further / farther

good

bad

little

much

far

 

 • Today is the worst day I’ve had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های صفات هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 3 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *