قید مکان - دکتر عطایی - آکادمی پویاروشان

قید مکان

قید مکان همانطور که از اسمش پیدا هست محل وقوع یک اتفاق را بیان می کند. قید مکان بعد از فعل اصلی یا در انتهای جمله قرار میگیرد. قید مکان صفت ها یا  فعل های جمله را تغییر نمی دهد. تعدادی قید مکان برای شما آماده کرده ایم، همانند : 

here, everywhere, outside, away, around

 

مثال ها 

 • John looked around but he couldn’t see the monkey.
 • I searched everywhere I could think of.
 • I’m going back to school.
 • Come in!
 • They built a house nearby.
 • She took the child outside.

 

 

 

HERE AND THERE (اینجا و آنجا)

here”  و  “there”  از جمله قید های رایج مکان  هستند. آنها به شخص گوینده کمک می کنند که موقعیت خود را اعلام کند. البته نقشه افعال را در جابه جایی سخنران نباید نادیده بگیریم.

 

 

Sentence Meaning
Come here! Come towards me.
The table is in here. Come with me; we will go see it together.
Put it there. Put it in a place away from me.
The table is in there. Go in; you can see it by yourself.

 

here ”  و  “there ”  در ترکیب با حرف اضافه باعث ایجاد قید های بسیار رایج در عبارات میشود.

 

مثال ها 

 • What are you doing up there?
 • Come over here and look at what I found!
 • The baby is hiding down there under the table.
 • I wonder how my driver’s license got stuck under here.

 

 

here ”  و  “there ”  در ابتدای عبارت قرار میگیرند زمانی که نیاز به تاکید است. آنها بعد از افعالی می آیند اگر فاعل یک اسم باشد یا پس از ضمایر می آیند اگر فاعل ضمیر باشند.

 

مثال ها 

 • Here comes the bus!
 • There goes the bell!
 • There it is!
 • Here they are!

 

 

قید های مکانی که حرف اضافه هم هستند

بسیاری از قید های مکان میتوانند به عنوان حرف اضافه بکار روند. در نظر داشته باشید که زمانی که به عنوان حرف اضافه مورد استفاده قرار میگیرند، باید پس از اسم بیایند.

 

Word Used as an adverb of place, modifying a verb Used as a preposition
around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let’s hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let’s get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

 

قید های مکانی که با ” where- ” به پایان میرسند

 

قید های مکانی که با ” where- ”  به پایان میرسند، به یک مکان اشاره میکنند اما نکته آن این است که ویژگی های آن محل یا مسیر آنرا بیان نمی کند. مثلا در فارسی زمانی که غذایی را به صورت آماده تهیه میکنید و داخل رستوران میل نمی کنید ممکن است این مکالمه را بین خود داشته باشید که : ” بریم یه یه جای خوب بشینیم غذا بخوریم … ” .

 

مثال ها 

 • I would like to go somewhere warm for my vacation.
 • Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?
 • I have nowhere to go.
 • I keep running in to Sally everywhere!

 

 

 

قید های مکانی که  به  ” wards- ” ختم می شوند 

این مدل از قید های مکان حرکت به یک سمت خاص را بیان می کنند.

 

مثال ها 

 • Cats don’t usually walk backwards.
 • The ship sailed westwards.
 • The balloon drifted upwards.
 • We will keep walking homewards until we arrive.

 

 

نکته:  کلمه ” towards ” یک حرف اضافه است و در جایگاه یک قید بکار نمی رود، بنابراین همیشه پیش از اسم یا ضمیر استفاده می شود.

 

مثال ها 

 • He walked towards the car.
 • She ran towards me.

 

 

قید مکان بیان کننده همزمان مکان و سمت حرکت

اما در اخر به دسته ای از قید های مکان میرسیم که به صورت همزمان مکان و سمت و سوی حرکت را نشان میدهند. 

 

مثال ها 

 • The child went indoors.
 • He lived and worked abroad.
 • Water always flows downhill.
 • The wind pushed us sideways.

 

5/5 ( 2 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *