صفاتی که مقادیر برابر را مقایسه می کنند - آکادمی پوریاروشان - دکتر عطایی

صفت های مقایسه ای

صفاتی که مقادیر نابرابر را مقایسه می کنند

برای مقایسه دو چیز برابر، از الگو زیر استفاده می کنیم:

as + adjective indicating quantity (صفاتی که کیفیت را نشان میدهند) + (noun) + a

صفت کمیتی که استفاده می کنیم به این بستگی دارد که اسم مورد نظر قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش.

 

اسامی قابل شمارش

به همراه اسامی قابل شمارش از as many , as few استفاده می کنیم، گاهی اوقات ممکن است اسم حذف شود در صورتیکه از متن جمله مشخص باشد (مانند آخرین مثال).

 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That’s as many as you have. (“brothers” is understood)

 

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش به همراه  as much, as little می آیند. ممکن است در بعضی جمله ها که اسم به راحتی از جمله درک می شود، حذف شود (مانند آخرین مثال).

 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You’ve heard as much news as I have.
 • He’s had as much success as his brother has.
 • They’ve got as little water as we have.
 • I’m not hungry. I’ve had as much as I want. (“food” is understood)

 

   اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر صفت هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 ( 2 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *