صفت_آکادمی_پویاروشان_دکتر_عطایی_دکترعطایی

برای مقایسه دو چیز نابرابر، از الگو زیر استفاده می کنیم:

adjective indicating quantity + (noun) + than

صفت کمیتی که استفاده می کنیم به این بستگی دارد که اسم مودر نظر قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش.

 

اسامی قابل شمارش

به همراه اسم های قابل شمارش از more, fewer استفاده می کنیم، گاهی اوقات ممکن است اسم حذف شود در صورتیکه از متن جمله مشخص باشد(مانند آخرین مثال).

 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That’s more than you have. (“brothers” is understood)
 •  

 

اسامی غیر قابل شمارش

اسم های غیر قابل شمارش به همراه more, less می آیند. ممکن است در بعضی جمله که اسم به راحتی از جمله درک می شود حذف شود(مانند آخرین مثال).

 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You’ve heard more news than I have.
 • He’s had more success than his brother has.
 • They’ve got less water than we have.
 • I’m not hungry at all. I’ve had more than I want. (“food” is understood)

 

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر صفات هستید، اینجا کلیک کنید

0/5 ( 0 بازدید )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *