حرف تعریف معین

حرف تعریف معین

حرف تعریف معین the (ضمیر the ) در زبان انگلیسی بسیار رایج است. اسم ها در زبان انگلیسی زمانی پیش از خود حرف تعریف معین میگیرند که گوینده معتقد است شنونده از قبل نسبت به چیزی که بهش رجوع میشود، مطلع است. سخنران ممکن است این را به دلایل مختلف باور داشته باشد، بعضی از آنها در زیر ذکر شده اند.

چه زمانی از “the” استفاده می کنیم:

نقش های عمومی

برای اشاره به چیزی که قبلا ذکر شده استفاده کنید.

 

 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn’t been caught yet.
 • I was walking past Benny’s Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.
 • There’s a position available in my team. The job will involve some international travel.
 

 

زمانی که فرض می کنید از آن چیز فقط یکی در محیط مورد نظر (یا سناریو مورد نظر) وجود دارد، استفاده کنید، حتی اگر قبل از آن ذکر نشده باشد.

 

 • We went on a walk in the forest yesterday.
 • Where is the bathroom?
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.
 • My father enjoyed the book you gave him.
 

 

در جملاتی که در آن فرد یا شخص خاصی را شناسایی می کنید.

 

 • The man who wrote this book is famous.
 • I scratched the red car parked outside.
 • I live in the small house with a blue door.
 • He is the doctor I came to see.
 

 

برای اشاره به افراد یا اشیائی که منحصر به فرد هستند.

 

 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.
 • The CEO of Total is coming to our meeting.
 

 

قبل از صفات عالی و اعداد ترتیبی استفاده کنید.

 

 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • You are the tallest person in our class.
 • This is the third time I have called you today.
 

 

به یک گروه از مردم با استفاده از صفت ها اشاره کردن.

 

 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.
 

 

استفاده از دهه ها.

 

 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820’s.
 

 

مواردی که با only معرفی شده است.

 

 • This is the only day we’ve had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.
 

 

اسامی خاص 

به همراه اسامی، مناطق جغرافیایی، رودخانه ها، رشته کوه ها، گروهی از جزایر، کانال ها و اقیانوس ها.

 

 • They are travelling in the Arctic.
 • Our ship crossed the Atlantic in 7 days.
 • I will go on a cruise down the Nile.
 • Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.
 

 

کشورهایی که نام های چندگانه دارند.

 

 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?
 

 

کشور هایی که در نام آنها  “republic“،”kingdom“و”states” وجود دارد.

 

 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.
 

 

به همراه نام روزنامه ها

 

 • I read it in the Guardian.
 • She works for the New York Times.
 

 

به همراه نام ساختمان های معروف، آثار هنری، موزه ها، بناهای تاریخی.

 

 • Have you been to the Vietnam Memorial?
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.
 • I saw King Lear at the Globe.
 

 

به همراه نام های هتل ها و رستوران ها استفاده کنید، مگر اینکه اسامی افراد بر روی هتل باشد.

 

 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.
 

 

با استفاده از نام خانوادگی و اما نه با نام افراد.

 

 • We’re having dinner with the Smiths tonight.
 • The Browns are going to the play with us.
 

 

چه زمانی از “the” استفاده نکنیم؟

 

 • Germany is an important economic power.
 • He’s just returned from Zimbabwe.
 

 

به همراه اسامی کشورها استفاده نکنید (به جز موارد خاص در بالا).

 

 • Germany is an important economic power.
 • He’s just returned from Zimbabwe.

 

به همراه اسامی زبان ها استفاده نکنید.

 

 • French is spoken in Tahiti.
 • English uses many words of Latin origin.
 • Indonesian is a relatively new language.

 

به همراه اسامی وعده های غذایی استفاده نکنید.

 

 • Lunch is my favorite meal.
 • I like to eat breakfast early.
 

 

به همراه اسامی مردم استفاده نکنید.

 

 • John is coming over later.
 • Mary Carpenter is my boss.
 

 

زمانی که عناوین با اسامی ترکیب می شوند استفاده نکنید.

 

 • Prince Charles is Queen Elizabeth’s son.
 • President Kennedy was assassinated in Dallas.
 

 

پس از s’ مالکیت استفاده نکنید.

 

 • His brother’s car was stolen.
 • Peter’s house is over there.
 

 

به همراه حرفه و کار خود استفاده نکنید.

 

 • Engineering is a well-paid career.
 • He’ll probably study medicine.
 

 

به همراه اسامی مغازه ها استفاده نکنید.

 

 • I’ll get the card at Smith’s.
 • Can you go to Boots for me?
 

 

به همراه years استفاده نکنید.

 

 • ۱۹۴۸ was a wonderful year.
 • He was born in 1995.
 

 

به همراه اسم های غیر قابل شمارش استفاده نکنید.

 

 • Rice is an important food in Asia.
 • Milk is often added to tea in England.
 • War is destructive.
 
 

.به همراه نام کوه، دریاچه و جزایر تکی استفاده نکنید

 

 • Mount McKinley is the highest mountain in Alaska.
 • She lives near Lake Windermere.
 • Have you visited Long Island?
 

 

با نام اکثر شهر ها، خیابان ها، ایستگاه ها و فرودگاه ها.

 

 • Victoria Station is in the centre of London.
 • Can you direct me to Bond Street?
 • She lives in Florence.
 • They’re flying into Heathrow.
 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد ضمایر دیگر هستید، اینجا کلیک کنید 

 

5/5 ( 2 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *