حرف تعریف نامعین

حرف تعریف نامعین

در زبان انگلیسی دو حرف تعریف نامعین وجود دارد : a و an. حروف تعریف نا معین نیز مانند دیگر ضمایر غیرقابل تغییر می باشند. با توجه به اولین حرف کلمه بعد از ضمیر و با در نظر گیری صدای ان از a یا an استفاده می کنیم. زمانی از a استفاده می کنیم که اولین حرف کلمه بعدی یک صامت باشد و یا با u یا eu ای که صدای you بدهند آغاز شود. زمانی از an استفاده می کنیم که اولین حرف از کلمه ی بعدی با یکی از حروف صدادار (a,e,i,o,u) و یا با یک h بی صدا شروع شود.

 

نکته: از مطلق گرایی پرهیز کنید! این گونه نیست که هر موقع واژه ای با حروف صدادار شروع شد، پشتش an را قرار دهید. شما باید به این توجه کنید که ایا این حرف، صدای یک حرف صدا دار را دارد یا خیر. منظور چیست؟ منظور اینست که ایا حرف از حلق ایجاد شده و فرکانس بالایی دارد یا خیر. مثلا وقتی می گوییم egnineer، واژه ی e اول از حلق ایجاد شده و فرکانس بالایی دارد، پس قطعا پشت ان an قرار میدهیم. به عنوان مثال: I am an engineer. ولی وقتی می خواهیم واژه ی university را تلفظ کنیم، دیگر این u صدای حلقی و فرکانس بالا نداشته و دیگر نیازی به an نیست و a کفایت می کند. 

 

 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor
 
 

حروف تعریف نامعین برای اشاره به چیزی که برای اولین بار است به آن اشاره می کنیم یا برای اشاره به یک عضو خاص از یک گروه یا کلاس استفاده می شوند. برای درک بهتر مواردی در مثال های زیر آمده است.

 

 • Would you like a drink?
 • I’ve finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
 

نامگذاری اعضای یک گروه 

از a به همراه اسامی مشاغل استفاده کنید.

 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.
 

 

از a به همراه ملیت ها و مذهب ها به صورت مفرد استفاده کنید.

 

 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.
 

 

از a به همراه نام روز های هفته استفاده کنید زمانی که به یک روز خاص اشاره نکنید.

 

 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

 

 

از a برای اشاره به عنوان مثالی از چیزی استفاه کنید.

 

 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .
 

 

از a پس از کلمات مفردی که بعد از “what” و “such” می آیند استفاده کنید.

 

 • What a shame !
 • She’s such a beautiful girl .
 • What a lovely day !
 

 

از a زمانی که معنی “یک” بدهد برای اشاره به یک فرد یا جسم واحد و یا واحد اندازه گیری استفاده کنید. در این جملات اگر به جای حروف تعریف نامعین از one استفاده کنیم از نظر گرامری صحیح است. ولی در این شرایط، تاکید بر روی عدد مربوط و کنتراست و تضاد این عدد با اعداد دیگر است.

 • I’d like an orange and two lemons please.
 • I’d like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can’t run a mile in 5 minutes!

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد ضمایر دیگر هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 1 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *