قید حالت - اکادمی پویاروشان - دکترعطایی - اموزش زبان

قید حالت

چگونگی انجام یک کار را قید حالت شرح میدهد. مثلا “چنگیز خیلی سریع رانندگی میکرد”، در این مثال خیلی سریع قید حالت است؛ و برای فهمیدن آن کافیست این سوال را بپرسید ” چنگیز چگونه رانندگی می کرد ؟ ” . محل قرار گیری قید حالت بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول است.

مثال ها

 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (after the direct object)
 • He ate the chocolate cake greedily. (after the direct object)

 

یک قید حالت را نمی توان بین فعل اصلی و مفعول قرار داد؛ و طبق قاعده باید قبل از فعل یا در انتهای عبارت جایگذاری کرد.

 

مثال ها

 • He ate greedily the chocolate cake. [incorrect]
 • He ate the chocolate cake greedily[correct]
 • He greedily ate the chocolate cake. [correct]
 • He gave us generously the money. [incorrect]
 • He gave us the money generously[correct]
 • He generously gave us the money. [correct]

 

اگر قبل از مفعول مربوط به فعل حرف اضافه وجود داشت، پس شما می توانید قید حالت را قبل از حرف اضافه یا بعد از مفعول قرار دهید.

مثال ها

 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

 

قید حالت همیشه باید بلافاصله پس از فعلی که بدون مفعول است، بیاید.

مثال ها

 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

 

قید های حالتی که در زیر میبینید همیشه باید بعد از فعل قرار بگیرند:

 

well, badly, hard, & fast

مثال ها

 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

 

زمانی که قید های زیادی دارید، موقعیت قرار گیری آنها در جمله بسیار با اهمیت تر از محل قرار گیری یک فعل در جمله می شود. اگر قیدی قبل از فعل قرار بگیرد، فقط معنای آنرا دچار تغییرات می کند. حال، اگر همان قید را در انتهای عبارت قرار دهیم معنای متفاوتی را القا می کند. 

برای مثال به این دو جمله دقت کنید: ” سعید خیلی زیاد تلاش میکرد که اشتباه نکند. ” ؛ ” سعید تلاش میکرد که خیلی زیاد اشتباه نکند.” میبینید که در مثال اول تاکیدخیلی زیاد” بروی تلاش شخص است، در صورتی که در مثال دوم تاکید بروی اشتباه شخص است.

در مثال های زیر میتوانید تفاوت های بیشتری را به زبان انگلیسی ببینید.

 

Example Meaning
She quickly agreed to re-type the letter. the agreement is quick
She agreed quickly to re-type the letter. the agreement is quick
She agreed to re-type the letter quickly. the re-typing is quick
He quietly asked me to leave the house. the request is quiet
He asked me quietly to leave the house. the request is quiet
He asked me to leave the house quietly. the leaving is quiet
 
 

استفاده ادبی از قید حالت

در زبان انگلیسی برای تاکید بیشتر بروی نحوه انجام یک عمل عبارتی با فرمول رو  به رو را بکار میبرند : قید حالت + فعل + مفعول . حال این چه معنایی میدهد؟ در واقعی این مورد به ما کمک می کنید که توضیح با آب و تاب زیاد را بیان کنیم و به نوعی شکل ادبیاتی داشته باشد.

 

مثال ها

 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

 

همچنین نویسندگان میتوانند برای جلب توجه مخاطب در همان ابتدا شروع جمله از قید حالت استفاده کنند. تا به نوعی حس کنجکاوی ما را تحریک نمایند. به این مثال توجه کنید : ” به راحتی( صدای خود را بکشید) ، حریف خود را نابود کرد! ” و یا مثال دیگر از گزارشگر محبوب فوتبال ایران : ” آرام میزنه، فرهاد مجیدی 😅  “

مثال ها

 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.

 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 1 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *