قید زمان - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

قید زمان

قید زمان، زمان وقوع یک اتفاق را بیان می کند. همچنین مدت انجام و تعداد دفعات تکرار را مشخص می کند. قید های زمان غیر قابل تغییر هستند و آنها به شدت در زبان انگلیسی رایج اندمحل قرار گیری قید های زمان در جمله یک استاندارد مشخص دارد و البته به این بستگی دارد که مفهوم کلی عبارت چه زمانی را به ما نشان دهد.

 

قید هایی که زمان اتفاق را بیان می کنند

قید هایی که زمان انجام یک عمل را مشخص می کنند معمولا در انتهای جمله قرار می گیرند.

مثال ها

 

 • Goldilocks went to the Bears’ house yesterday.
 • I’m going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

 

 

جایگاه استاندارد قید هایی که زمان را مشخص می کنند، در انتهای جمله است، اما این دسته میتوانند برای تاکید بیشتر در جایگاه های دیگر جمله، مثل اول یا اخر عبارت قرار بگیرند. برای مثال، زمانی که میخواهیم بر روی زمان تاکید بیشتری کنیم،  قید زمان را در ابتدای جمله قرار میدهیم، حتی بعضی از آنها قبل از فعل اصلی جایگذاری می شوند. در حالی که دیگر قید ها این ویژگی را ندارند.

 

مثال ها

 • Later Goldilocks ate some porridge. (the time is important)
 • Goldilocks later ate some porridge. (this is more formal, like a policeman’s report)
 • Goldilocks ate some porridge later. (this is neutral, no particular emphasis)

قید زمان مدت طول انجام عمل را مشخص می کند. 

این دسته از قید ها مدت انجام یک کار را بیان می کند. مثلا زمانی که می گوییم “من فرانسه هستم برای مدت سه روز .” ، همراه با تمام مشخصاتی که میدهیم مدت را نیز معلوم می کنیم. محل قرار گیری این قید هم در پایان جمله است.

 

مثال ها

 • She stayed in the Bears’ house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

 

در عبارات قیدی که مدت انجام را مشخص می کند، کلمه  “for” همیشه با مدت مشخص و معلومی همراه می شود. در حالی که “since”  عمدتا  نقطه نهایی پایان یک عمل را نشان می دهد. برای درک بهتر تفاوت این دو کلمه به این مثال توجه کنید : ” من سه روز میرم شیراز ” ؛ ” من تا سه شنبه شیراز هستم ” یا مثال دیگر : ” من ۴ سال فراری داشتم” ؛ ” من تا سال ۲۰۱۷ فراری داشتم “

مثال ها

 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

 

 

قید های زمانی که تکرار و مکررات را مشخص می کند.

این مدل از قید ها  تعداد تکرار یک کار را نشان میدهد. به این مثال توجه کنید : ” کریس رونالدو هر روز تمرینات ورزشی خود را انجام میدهد “. خوب با خواندن این جمله متوجه می شویم که شخص مورد نظر هر روز یک سری از کار ها را انجام می دهد و این اعمال هروز برای او تکرار می شود. محل قرار گیری این قید هم قبل از فعل اصلی است اما در صورتی که فعل کمکی ( همانند: be , have , may یا  must ) هم در جمله وجود داشته باشد استثنایی وجود می آید که اگر فعل با ” to be ” همراه شود، قید بعد از فعل ظاهر می شود.

مثال ها

 • often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

 

بسیاری از قید هایی که تعداد تکرار را نشان می دهند میتوانند در ابتدا یا انتهای عبارت قرار بگیرند، اگر چه که ” some ” از این قاعده مستثنی است.  این را هم به یاد داشته باشید که قید ها زمانی که در اول یا اخر جمله قرار میگیرند از نظر با معنایی قدرتمند تر ظاهر می شوند.

 

Adverb that can be used in two positions Stronger position Weaker position
frequently I visit France frequently. frequently visit France.
generally Generally, I don’t like spicy foods. generally don’t like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. usually enjoy being with children.

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

frequently

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I visit France frequently.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

frequently visit France.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

generally

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

Generally, I don’t like spicy foods.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

generally don’t like spicy foods.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

normally

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I listen to classical music normally.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

normally listen to classical music.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

occasionally

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I go to the opera occasionally.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

occasionally go to the opera.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

often

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

Often, I jog in the morning.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

often jog in the morning.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

regularly

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I come to this museum regularly.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

regularly come to this museum.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

sometimes

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I get up very early sometimes.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

sometimes get up very early.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

usually

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I enjoy being with children usually.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

usually enjoy being with children.

 

 

تعدادی از قید ها هم هستند که تعداد دقیق تکرار هر کاری را نشان می دهند ، این گونه قید ها معمولا در پایان جمله قرار می گیرند.

 

مثال ها

 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

 

Yet (هنوز)

واژه ” yetعبارت های سوالی یا منفی قرار میگیرد تا نشان دهد یک عملی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما انتظار می رود که در آینده انجام می شود. محل قرار گیری آن هم در انتهای جمله یا بعد از ” not”  است .

 

مثال ها

 • Have you finished your work yet? (= simple request for information)
 • No, not yet. (= simple negative answer)
 • They haven’t met him yet. (= simple negative statement)
 • Haven’t you finished yet? (= expressing surprise)

 

Still (باز هم)

کلمه ” Still ”  تداوم را بیان می کند. در جملات مثبت آنرا  قبل از فعل اصلی قرار می دهیم و در صورتی که فعل کمکی بیاید، بعد از آن قید را جایگذاری می کنیم (as be, have, may, & must). اگر فعل اصلی مصدر با to  باشد،  سعی کنید ‘still‘ را بعد از ان قرار دهید تا قبل ان. در سوالات، ‘still‘ پشت فعل اصلی قرار می گیرد.

 

مثال ها

 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

 

ترتیب قید های زمان

اگر شما نیازمند این بوددید که در جمله از چندین قید زمان استفاده کنیم طبق ترتیب زیر عمل کنید:

۱: how long 2: how often 3: when

مثال ها

 • ۱ + ۲ : I work (1) for five hours (۲) every day
 • ۲ + ۳ : The magazine was published (2) weekly (۳) last year.
 • ۱ + ۳ : I was abroad (1) for two months (۳) last year.
 • ۱ + ۲ + ۳ : She worked in a hospital (1) for two days (۲) every week (۳) last year.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 1 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *