تشکیل قید های مقایسه ای و عالی - دکتر عطایی - آکادمی پویاروشان

تشکیل قید های مقایسه ای و عالی

قید های قیاسی: قید هایی که به “ ly– “ختم می شوند شما باید همراه با انها از  “most” و  ” more ” استفاده کنید . بدین صورت که برای قید های مقایسه ای از ” more ”  و برای قید های عالی از ” most ” استفاده می کنیم. برای مثال جرمی کلارکسون مجری محبوب تلوزیونی برای تاکید روی بی سر و صدا بودن یک اتومبیل مورد بحث، از قید عالی استفاده می کند و میگوید : “that car is most quietly car have ever seen “

 

Adverb   Comparative  Superlative
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
 
 

مثال ها

  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

 

گونه ای از قید ها وجود دارند که شکل کوتاهی دارند، همانند  ” fast ” که نمی توان آنها را با استفاده از ” ly ” به شکل قید عالی یا قید قیاسی بکار برد. چاره کار این است که برای ساختن قید های مقایسه ای از ” er- “ و برای قید های عالی از  ” est- “ در انتهای قید های کوتاه بکار برد. در صورتی که، ” e”  که در انتهای آنها بود را حذف کنید و فرمول را اجرا کنید. 

 

 Adverb   Comparative   Superlative
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
 

مثال ها

  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

 

این قضیه هم وجود دارد که بعضی از قید ها دارای شکل عالی و مقایسه ای نامرسوم هستند و نمی توان آنها را با فرمول به اشکال مورد نظر تبدیل کرد، همانند مثال های پایین.

 

Adverb   Comparative  Superlative
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
 
 

مثال ها

  • The little boy ran farther than his friends.
  • You’re driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 3 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *