بیان نظرات راجع به کمیت

بیان نظرات راجع به کمیت

کمیت سنج‌های few و a few، و little و a little تقریبا یکسان به نظر میرسند اما در واقع کاملا متفاوت هستند. این عبارات نشانگر نگرش گوینده نسبت به کمیت مورد بحث، چه مثبت و چه منفی، هستند.

 

نگرش مثبت

A few (برای اسامی قابل شمارش) و a little (برای اسامی غیرقابل شمارش) کمیت را به صورت مثبت توصیف میکنند، با اشاره بر اینکه گرچه گوینده “زیاد ندارد، اما به اندازه کافی دارد”.

مثال:

  • I’ve got a few friends. = I have enough friends.
  • I have a few flowers in my garden. = I have enough flowers.
  • I’ve got a little money. = I have enough money.
  • I have a little free time on Thursdays. = I have enough free time.

 

نگرش منفی

 

Few (برای اسامی قابل شمارش) و little (برای اسامی غیرقابل شمارش) کمیت را به صورت منفی توصیف میکنند. در واقع کمبود اسم را نشان میدهند اما مودبانه‌تر از مستقیم گفتن هستند.

مثال:

  • Few people visited him in hospital. = he had almost no visitors, or perhaps no visitors at all.
  • I’ve seen few birds around here. = there are almost no birds, or perhaps not a single bird
  • He had little money for treats. = almost no money, or perhaps no money at all
  • I have little time for TV = almost no time, or perhaps no time at all

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر ضمیر ها هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 ( 2 نظر )

نظر خود را درج کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *