استفاده از come

 استفاده از come

Come + اسم مصدر همانند دیگر فعلهای حرکت پیش از اسم مصدر است. به این معنی است که فاعل در حال حرکت عملی را انجام میدهد.

 

مثال:

 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

 

Come + مصدر میتواند به این معنی باشد چیزی شاید خارج از کنترل فاعل اتفاق میافتد یا توسعه میابد.

 

مثال:

 

 • At first I thought he was crazy, but I’ve come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

 

Come + مصدر همچنین میتواند به معنی این باشد که مصدر فعل به هدف آمدن اشاره دارد. این کاربرد مشابه کاربرد دیگر افعال حرکت پیش از مصدر است.

 

مثال:

 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر اسم مصدر هستید، اینجا کلیک کنید

0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *