حروف اضافه استثنا

صحبت راجع به موارد استثنا:

  • حروف اضافه استثنا : برای این که شی یا شخصی را از موضوعی مستثنا کنیم از except یا از except for  بهره می گیریم (حروف استثنا) : 

Everyone seemed to have been invited except (for) Mrs. WoodFord and me (حروف استثنا)

به نظر می رسید همه بجز خانم وود فورد و من دعوت شده بودند.

I had no money to give him except (for) the few coins in my pocket

من به جز چند سکه توی جیبم پولی نداشتم که به او بدهم.

 

    • همراه با مصدر + to و بند هایی که با that شروع می شود از except استفاده می کنیم نه except for  :

I rarely need to go into the city center except to do some shopping.

من به ندرت نیاز پیدا می کنم که به مرکز شهر بروم مگر آن که بخواهم مقداری خرید کنم.

They look just like the real thing, except that they’re made of plastic.

به استثنای آن هایی که از پلاستیک ساخته شده اند (بقیه) آن ها دقیقا شبیه شیء واقعی هستند.

 

  • معمولا قبل از حروف اضافه ، مصدر های بدون to و بند هایی که با that شروع می شوند از except استفاده می کنیم اما بعضی اوقات در موارد غیررسمی except for نیز به کار می بریم. اگر چه این از نظر دستوری غلط محسوب می شوند:

There is likely to be rain everywhere today except in wales

به استثنای ولز، امروز احتمالا همه جا باران خواهد بارید.

There is nothing more the doctor can do except keep an eye on him.

آن دکتر هیچ کار دیگری نمی تواند انجام دهد بجز اینکه او را از نزدیک در نظر بگیرد.

They look just like the real things. Except (that) they’re made of plastic.

به استثنای آن هایی که از پلاستیک ساخته شده اند ( بقیه ) آن ها دقیقا مثل شی واقعی به نظر می رسند.

 

  • از (except (for برای مواقعی استفاده می کنیم که بخواهیم چیزی را مستثنا کنیم ، اما هنگامی که بخواهیم چیزی را اضافه کنیم از besides  ( = علاوه بر ، به اضافه ) بهره می گیریم و مقایسه کنید:

I don’t enjoy watching any sports except (for) cricket.

از تماشای هیچ ورزشی، بجز کریکت، لذت نمی برم. ( = فقط از کریکت لذت می برم)

Besides cricket, I enjoy watching football and basketball.

علاوه بر کریکت از تماشای فوتبال و بسکتبال لذت می برم.

I haven’t read anything by her, except (for) one of her short stories.

 از او هیچ چیز نخوانده ام ، بجز یکی از داستان های کوتاهش.

Besides her novels and poems, she published a number of short stories.

او علاوه بر زمان ها و اشعارش، تعدادی از داستان های کوتاهش را منتشر کرد.

I don’t enjoy watching any sports apart from cricket.

من از تماشای هیچ ورزشی بجز کریکت لذت نمی برم.

Apart from cricket, I enjoy etching football and basketball.

من علاوه بر کریکت از تماشای فوتبال و بسکتبال نیز لذت می برم.

 

  • به جای Except می توانیم از but نیزاستفاده کنیم به ویزه بعد از کلمات منفی مثل nobody, no, nothing  :

Immediately after the operation, he could see nothing but / except (for) / apart from a vague shadow.

او بلافاصله بعد از عمل جراحی، غیر از سایه هایی مبهم نمی توانست چیز دیگری ببیند.

There was no way out but/except/ apart from upward, toward the light.

غیر از راه بالا، هیچ راه خروجی به سمت نور وجود نداشت.

 

  • معنای but for با معنای Except for تفاوت دارد. از but for در مواقعی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم موضوعی درست از آب درآمده اگر آنچه که بعد از but for  آمده است رخ نمی داد:

The country would now be safe – sufficient in food but for the drought last year.

اگر قحطی و کمبود سال پیش رخ نداده بود، کشور اکنون از نظر مواد غذایی به خود کفایی می رسید.

But for the leg injury he suffered last year, he would probably have been picked for the national team by now.

اگر او سال گذشته دچار آسیب دیدگی از ناحیه پا نمی شد الان احتمالا برای تیم ملی انتخاب شده بود.

I’d have got there on time except for the taxi being late.

اگر تاکسی دیر نرسیده بود من به موقع به آنحا رسیده بودم.

Except for the problems with my computer, I would have got the book finished weeks ago…. (Or but for the problems with my computer ….)

اگر مشکلات مربوط به رایانه ام نبود، هفته ها پیش آن کتاب را تمام کرده بودم.

 

  • بعد از تام کسی یا شیئی یا تاریخ  وغیره می توانیم excepted ، apart یا aside را بیاوریم و آن را مستثنی کنیم:

It has been, 1984 excepted /apart/ aside, the hottest July for the last 100 years.

به استثنای سال ۱۹۸۴ ، این گرم ترین ماه ژوئیه در طی این ۱۰۰ سال گذشته بوده است.

Tom had difficulties with question two. This excepted/apart / aside /, he did very well in the exam.

نام با دو سوال دو مشکلاتی داشت به غیر از آن امتحان را خیلی خوب داد.

 

اگر علاقمند به مطالعه ی دیگر حروف اضافه هستید کلیک کنید

5/5 ( 2 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *