یادگیری جمعی زبان مبحث رویه

یادگیری جمعی زبان مبحث رویه

رویه

جانسون و دیگران (۱۹۹۴) مثال زیر را از اینکه چگونه درس یادگیری گروهی – وقتی که زبان آموزان نیازمند نگارش مقاله، گزارش، شعر، یا داستان هستند و یا می خواهند چیزی را که خوانده اند مرور نمایند . باید ارائه شود، مطرح می کنند. یک ترتیب نگارش و ویرایش گروه دونفره مورد استفاده قرار میگیرد. گروههای دونفره تصدیق می کنند که نگارش هر فرد در گروه بر طبق معیارهایی است که توسط معلم مشخص شده است. سپس هر یک از آنان بر اساس کیفیت نگارشی نمره می گیرند.

همچنین می توان نمره گروهی بر اساس تعداد کل خطاهایی که توسط گروههای دونفره در نگارش انفرادی صورت گرفته، به آنان داد. این رویه به صورت زیر اعمال می شود:

۱- معلم،

زبان آموزان را به صورت گروه دوتایی که در هر گروه یک نفر خواننده مطلب خوبی است، گروهبندی می کند.

۲- زبان آموز الف،

آنچه را برای نگارش برنامه ریزی کرده است به زبان آموز ب میگوید. زبان آموز با به دقت گوش می دهد و با مجموعه ای از سؤالات، نحوه کار زبان آموز “الف را بررسی می کند و سپس ایده های زبان آموز الف را به صورت کلی می نویسد. زبان آموز با این طرح کلی نوشتاری را به زبان آموز الف میدهد.

۳- این رویه به صورت برعکس اعمال می شود،

یعنی زبان آموز با آنچه را که می خواهد بنویسد به زبان آموز “الف” میگوید. زبان آموز الف به آن گوش می کند و طرحی کلی از ایده های زبان آموز ب‘ می نویسد که بعد آن را به زبان آموز ب‘ می دهد.

۴- زبان آموزان به صورت انفرادی مطالبی را که برای نگارش نیاز دارند،

جستجو می کنند و در ضمن دنبال مطالبی می گردند که برای شریکشان هم مفید باشد.

۵- زبان آموزان برای نگارش پاراگراف اول هر انشا

باهم کار میکنند تا مطمئن شوند که هر دو شروع صحیحی در نگارش داشته اند.

۶- زبان آموزان انشاهای خود را به صورت انفرادی می نویسند.

۷ـ وقتی زبان آموزان تکلیف نوشتاری خود را به پایان رساندند،

انشاهای یکدیگر را نمونه خوانی و از لحاظ علایم سجاوندی، بزرگ نویسی، املا، کاربرد زبان و دیگر جنبه های زبان که معلم مشخص کرده، تصحیح می کنند. همچنین زبان آموزان از پیشنهادات یکدیگر برای تجدیدنظر در نگارش بهره می جویند.

۸- زبان آموزان انشاهایشان را مورد تجدید نظر قرار میدهند.

۹ـ سپس دوباره نوشته هایشان را برای همدیگر می خوانند

و سپس زیر آن را امضا می کنند تا نشان دهند که هر انشایی بدون غلط است.

در خلال این فرایند، معلم بر کارگروه های دونفره نظارت می کند و وقتی که مناسب بداند برای کمک به زبان آموزان در راستای تسلط یافتن به مهارت های نوشتاری و جمعی اقدام می کند.

 

برای مطالعه قسمت “یادگیری جمعی زبان مبحث نتیجه گیری” کلیک کنید

برای نگاهی جامع به کل بخش و قسمت ها این مبحث کلیک کتید

آکادمی پویا روشان دکتر عطایی

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *