یادگیری جمعی زبان مبحث نتیجه گیری

یادگیری جمعی زبان مبحث نتیجه گیری

نتیجه گیری

استفاده از گروه های مباحثه، کار گروهی، و کار دونفره غالبا در آموزش زبان و در رشته های دیگر مورد عنایت و حمایت قرار گرفته است. معمولا از چنین گروه هایی برای ایجاد تغییر در سرعت عادی کلاس درس و برای افزایش مشارکت زبان آموزان در درس ها استفاده می شود. با وجود این، چنین فعالیت هایی الزاما جمعی و گروهی نیست. در یادگیری جمعی فعالیت های گروهی حالت اصلی یادگیری هستند و بخشی از یک نظام و نظریه جامع برای استفاده از کار گروهی در تدریس محسوب می شوند. فعالیت های گروه به دقت طراحی شده اند تا تعامل زبان آموزان را به حداکثر برساند و مشارکت زبان آموزان را در یادگیری همدیگر تسهیل نماید. فعالیت های کلاس یادگیری جمعی زبان را می توان در مورد روش ها و رویکردهای دیگر آموزش به کار برد.

یادگیری جمعی زبان برخلاف اکثر طرح های آموزش زبان به طور گسترده مورد تحقیق و ارزیابی قرار گرفته و یافته های پژوهشی و تحقیقی عموما موافق و مثبت بوده (به اسلاوین ۱۹۹۵: بالوچه ، ۱۹۹۸ رجوع کنید)، اگرچه پژوهش اندکی مربوط به کلاس های درسی زبان دوم بوده است. با وجود این، یادگیری جمعی زبان منتقدین خاص خود را دارد. برخی کاربرد آن را در مورد زبان آموزان با سطوح مهارت زبانی مختلف زیر سؤال برده اند و چنین اظهار داشته اند که بعضی گروههای زبان آموزی (برای مثال، زبان آموزان سطح میانی و پیشرفته) نسبت به بقیه ممکن است بهره بیشتری ببرند. افزون بر این، این نوع یادگیری جمعی زبان کار را برای معلم فوق العاده سخت می کند. یعنی معلمین ممکن است با اتخاذ نقش های جدید که از آنان خواسته می شود انجام دهند، مشکل داشته باشند. طرفداران یادگیری جمعی زبان تأکید دارند که این نوع یادگیری، هم یادگیری و هم مهارت های تعاملی زبان آموزان را بهبود و افزایش می بخشد.

برای نگاهی جامع به کل بخش و قسمت ها این مبحث کلیک کتید

آکادمی پویا روشان دکتر عطایی

4.5/5 ( 2 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *