قید هدف یا دلیل

(Adverb of Purpose) این نوع قیدها دلیل انجام کاری در جمله را بیان می کنند و قیدهای ربطی، عبارت هایی که با حرف اضافه همراه هستند، عبارت هایی که با مصدر همراه هستند و یا عبارت های قیدی را در بر می گیرند. برای اینکه کارکرد این قیدها را بهتر متوجه شوید به جملات زیر توجه کنید. 

این قید به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از: قیدهای ربطی، عبارت های همراه با حرف اضافه، عبارات همراه با مصدر و عبارت های همراه با قید که در این پست مرور خواهیم کرد. 

قیدهای ربطی

قیدهای ربطی قیدهایی هستند که برای اتصال جزئی از جمله به جزئی دیگر در جمله قرار می گیرند. آن ها همچنین توالی، تضاد، روابط علت و معلولی و دیگر روابط بین جملات را نشان می دهند. قیدهای از این قبیل thus, therefore, consequently, hence and as a result هستند. 

قوانین زیر در پیدا کردن قیود ربطی در جمله و  استفاده ی آسان از آن به شما کمک می کنند:

۱. هنگامی که دو جمله را به همراه قید ربطی به هم متصل می کنیم، قبل از قید ربطی از نقطه ویرگول (semicolon) و بعد از آن از ویرگول استفاده می کنیم. قید ربطی بدون رعایت علامات نشانه گذاری و به تنهایی قادر به تقویت معنای جمله نخواهد بود. به جمله زیر دقت کنید.

.Jen hadn’t enjoyed the play; as a result, she didn’t recommend it

جین از نمایش لذت نبرده بود در نتیجه آن را پیشنهاد نکرد.

 

۲. اگر جمله ی اول را با نقطه به پایان رسانده و جمله ی دوم را با قید ربطی شروع کنید نیز از لحاظ دستوری صحیح می باشد و تغییری در معنای جمله ایجاد نمی کند. به جمله زیر دقت کنید.

I’ve had some bad experiences with my business partners. Consequently, I am a little nervous about this new job. 

.من تجربه های بدی از شرکای قبلی ام داشته ام، در نتیجه برای این کار جدید کمی عصبی ام

 

۳. در مواردی، قیدهای ربطی نقشی غیر از اتصال دو جمله به هم دارند و جزئی از یک جمله حساب می شوند. در این موارد استفاده از علامات نشانه گذاری لزومی ندارد.

این کالا دست باف و بنابراین گران است. .The clothing is handcrafted and hence expensive

.I’ve grown fond of our time together and am thus sad to see it end

من از زمانی که با هم سپری کرده ایم لذت برده و از این رو از پایان آن غمگینم.

 

عبارات همراه با حرف اضافه

استفاده از عباراتی که با حرف اضافه همراه هستند به عنوان قید بسیار رایج است و از آن ها برای بیان دلیل یا هدف کاری در جمله استفاده می شود.

این عبارات معمولا در انتهای جملات، بعد از فعل یا صفتی که آن را توصیف می کنند یا در ابتدای جملات قرار می گیرند و در هریک از این موقعیت ها با یک ویرگول از جمله جدا می شوند. 

رایج ترین عبارت حرف اضافه که به عنوان قید استفاده می شود از ترکیب because of استفاده می کند. 

 I am feeling tired because of this cold.                           .من به خاطر این سرما احساس خستگی می کنم 

Because of my operation, I had to cancel my flight. .به دلیل جراحی ام، مجبور شدم پروازم را کنسل کنم

 

بعضی حروف اضافه ی رایج که در جمله دلیل یا هدف از انجام کاری را مشخص می کنند عبارتند از: for, given, owing to and due to.

.Every year we honor the soldiers who sacrificed their lives for their country

هر سال یاد سربازانی که جان خود را در راه کشورشان از دست دادند را گرامی می داریم.

.Given the huge amount of public interest, they are extending the program for another three months

با توجه به علاقه ی شدید عموم، آنان در حال گسترش برنامه به مدت سه ماه دیگر هستند. 

بازی ما به دلیل بارش باران به تاخیر افتاد.                                                 .Our game was delayed due to rain

He had to leave early owing to an emergency at the hospital. .او به سبب در بیمارستان مجبور شد زودتر برود

 

عبارات همراه با مصدر

مصدر ساده ترین حالت فعل است. می دانیم در انگلیسی به حالت خام فعل + to مصدر می گوییم و اطلاعاتی که بعد از آن قرار می گیرد، ساختاری به نام عبارت مصدری را تشکیل می دهد. 

عبارت های مصدری می توانند به عنوان قید، صفت یا اسم نقش ایفا کنند. گاهی اوقات از آنان به عنوان مصدرهای دلیل نیز یاد می شود. عبارت های مصدری زیر دلیل وقوع جمله اول را بیان می کنند. 

I started running to improve my health. .من شروع به دویدن کردم تا سلامتی ام را بهبود ببخشم

I went to the store to buy some milk.                                       .من به مغازه رفتم تا شیر بخرم

 

می توان از کلمه ی  in order و so as استفاده کرد تا تاکید رسمی تری به عبارت مصدری و دلیل انجام کار داشته باشیم. 

We must leave now in order to catch the train.                            .باید الآن راه بیفتیم تا به قطار برسیم

He’s been working quietly so as not to disturb his roommates.

.او اخیرا بی سروصدا کار می کرده تا هم اتاقی هایش را اذیت نکند

 

عبارت های همراه با قید

عبارات قیدی از ترکیب برخی قیدهای ربطی مانند because, hence, so that, in order that به وجود می آیند و دلیل به وقوع پیوستن جمله را توجیه می کنند. به جملات زیر دقت کنید: 

من به شدت خسته ام زیرا تمام شب را کار کرده ام.     .I am exhausted because I was working all night

.I’m going to Johnny’s house later since all my homework is finished

من کمی بعد به خانه ی جانی می روم زیرا تکالیفم را تمام کرده ام.

او خانه را ترک کرد تا بتواند تنها باشد.                              .He left the house so that he could be alone

.For fear that his son may get hurt, Dan never lets him play any contact sports

از ترس اینکه پسرش آسیب ببیند، دن اجازه نمی دهد پسرش هیچ گاه ورزش تماسی انجام بدهد.

 

 

 اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *