حروف ربط وابسته

برای درک حروف ربط وابسته، باید اول بدانیم عبارات مستقل و غیر مستقل چه نوع عباراتی هستند.

عبارات مستقل، به تنهایی می توانند معنایی را القا کنند و جمله ی جداگانه ای به حساب بیایند بدون اینکه نیاز باشد اطلاعات دیگری به آن اضافه شود تا معنا را تکمیل کند.

به عنوان مثال جمله ی : “The Student failed the test – دانش آموز امتحانش را قبول نشد”. جمله ای است که به تنهایی معنایی را القا می کند و نیاز به اطلاعات جدیدی ندارد و از لحاظ معنایی تکمیل است. 

عبارات غیر مستقل، عبارات کاملی نیستند اما به عبارات مستقل اطلاعات جدیدی اضافه می کنند و از لحاظ معنایی به آنان وابسته اند. به عنوان مثال جمله ی : “Because she didn’t study – زیرا درس نخواند” جمله ای است که کامل نیست و به جمله ی بالا وابسته است. 

The student failed the test because she didn’t study.

دانش آموز امتحانش را قبول نشد زیرا درس نخواند. 

دو عبارت بالا را که به هم متصل می کنیم معنای جمله کامل می شود و اطلاعات به حد کافی ارائه شده تا جمله معنایی را به خواننده برساند. به نظر شما چه چیزی باعث شده دو جمله به هم متصل شوند و عبارت نهایی را کامل کنند؟ درست است، حرف ربطی because.

انواع حروف ربطی وابسته 

حروف ربطی وابسته به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، روابط علت و معلولی بین دو عبارت برقرار می کنند و دسته ی دوم، تغییرات زمانی و مکانی بین دو عبارت را نشان می دهند. مثالی که بالا آورده شد، مثالی از یک جمله است که توسط حرف ربطی وابسته علت و معلولی because دو عبارت را به هم متصل کرده است. 

لیست زیر حروف ربطی وابسته دسته اول را به همراه مثال های آنان نشان می دهد. 

Although: Although I’ve been here before, the place still looks unfamiliar to me.

هرچند من قبلا اینجا بوده ام، این مکان هنوز برایم ناآشنا به نظر می رسد. 

As: As I walk through this valley, I remember our memories. 

همانطور که در این دره قدم می زنم، خاطراتمان را به یاد می آورم.

As long as: I don’t care who you are, where you’re from, or what you did as long as you love me.

اهمیتی ندارد تو چه کسی هستی، از کجا‌ آمده ای یا چه می کردی تا زمانی که دوستم داشته باشی. 

Because: I don’t go to school because the students bully me all the time. 

من به مدرسه نمی روم زیرا دانش آموزان مرا همیشه اذیت می کنند. 

Even if: Even if I go there, I won’t be able to see her.

حتی اگر آنجا بروم نخواهم توانست او را ببینم. 

If: If you leave me now, you’ll regret it. 

اگر الان مرا ترک کنی، پشیمان خواهی شد.

Now that: Now that she’s been promoted, she rarely talks to us. 

حالا که ارتقاء سمت پیدا کرده، به ندرت با ما صحبت می کند.

Since: I’ve been living in Tehran since I was born. 

از زمانی که به دنیا آمده ام در تهران زندگی می کرده ام. 

Though: I’m going shopping though I’m sick.

من به خرید خواهم رفت گرچه بیمار هستم.

Unless: I’m not going there unless she apologizes to me.

من به آنجا نمی روم مگر اینکه او از من عذرخواهی کند.

Until: I’ll keep on dreaming until my dreams come true. 

من آنقدر رویا می بینم تا رویاهایم به حقیقت بپیوندند. 

 

لیست زیر حروف ربطی وابسته دسته دوم را به همراه مثال های آنان نشان می دهد. 

When: Nobody was home when I arrived. 

کسی خانه نبود زمانی که من رسیدم.

Where: He didn’t tell me where he was going.

او به من نگفت کجا می رود. 

While: She did her homework while I was washing the dishes. 

او تکالیفش را انجام داد وقتی من ظرف ها را می شستم. 

After: Your heart will break like mine and you’ll want only me after you’ve gone. 

قلبت مانند من خواهد شکست و زمانی که بروی، تنها مرا خواهی خواست. 

Once: Once in a blue moon, something good comes along.

به ندرت چیز خوبی اتفاق می افتد. 

Before: I went there before she asks me to. 

قبل از اینکه او از من بخواهد به آنجا رفتم. 

 

 اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

  اگر علاقمند به آشنایی با دیگر حروف ربط کلیک کنید

 

0/5 ( 0 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *