ضمایر اشاره نشان می دهد که شیء، رویداد و یا جسم در ارتباط با سخنران است. آنها می توانند به پدیده های جسمانی و روحی نزدیک یا دور اشاره کنند. زمانی که در مورد یک رویداد صحبت می کنیم، اغلب ضمایر اشاره نزدیک برای حال حاضر استفاده می شود در صورتیکه ضمایر اشاره دور به گذشته اشاره می کنند.

ادامه ی مطلب

در زبان انگلیسی دو ضمیر ابهام وجود دارد : a و an. ضمایر ابهام نیز مانند دیگر ضمایر غیرقابل تغییر می باشند. با توجه به اولین حرف کلمه بعد از ضمیر به دلایل تلفظی از a یا an استفاده می کنیم. زمانی از a استفاده می کنیم که اولین حرف کلمه بعدی یک صامت باشد و یا با u یا eu ای که صدای you بدهند آغاز شود.

ادامه ی مطلب

قید مکان همانطور که از اسمش پیدا هست محل وقوع یک اتفاق را بیان می کند. قید مکان بعد از فعل اصلی یا در انتهای جمله قرار میگیرد. قید مکان صفت ها یا  فعل های جمله را تغییر نمی دهد. تعدادی قید مکان برای شما آماده کرده ایم همانند : 

ادامه ی مطلب

قید ها مجموعه ای بسیار گسترده از کلمات هستند که می توانند چگونگی انجام، زمان، مکان یک عمل را شرح دهند. همچنین قید ها ممکن هست دیدگاه و نظرات یک سخنران را در مورد عمل، شدت صفات یا دیگر عبارات موجود و یا همچنین چندین عمل دیگر را بیان کند.

ادامه ی مطلب

در این بخش با ساختار اسم ها در زبان انگلیسی آشنا میشویم . استفاده از اسم ها در زبان انگلیسی نسبتا ساده است و فقط کافیست از قوانین استاندارد این زبان و چند استثنایی که در آن وجود دارد پیروی کنید .

در صفحاتی که برای شما کاربر گرامی تدارک دیده ایم قوانین گرامری قابل استفاده جنسیت ، اسم غیر قابل شمارش ، اسم های ترکیبی و … را می آموزید.

ادامه ی مطلب

برای این که مالکیت یک چیز یا شی را به فرد، حیوان، کشور و یا مردم یک منطقه ربط دهیم باید از فرمول ملکیت استفاده کنیم . این کار باعث ایجاد یک رابطه بین یک چیز و چیز دیگر می شود. برای تشکیل مالکیت ،از ترکیب ” اسم + ‘s” استفاده می نماییم. در صورتی که جمع بود و یا در یک واج به پایان میرسید فقط یک “s” به پایان اسم اضافه می کنیم.

ادامه ی مطلب

ایجاد اسم ها و صفت های یک ملیت در زبان انگلیسی همیشه ساده نیست. برای اشاره به مردمان یک ملت از صفت های ملیتی استفاده میکنیم که برای نشان دادن آن از -ese یا  -ish همراه با یک فعل جمع بهره میبریم. صفت های لیست شده در پایین  اغلب به زبان صحبت شده در کشور اشاره دارد، هر چند که همیشه اینطور نیست.

ادامه ی مطلب

در زبان انگلیسی انواع خاصی از اسم ها با حروف بزرگ در واژه اول ظاهر می شوند. مثلا در موقعیت های خاص در جملات، و یا در زمان استفاده از برخی صفت ها بکار برده می شود . شما همیشه باید از حروف بزرگ استفاده کنید…

ادامه ی مطلب

کلمات میتوانند با یکدیگر ترکیب شوند تا اسم مرکب را بسازند. این ترکیبات بسیار رایج هستند و ترکیبات جدید تقریبا هر روز اختراع می شوند. آنها معمولا دو قسمت دارند.  قسمت اول نوع فاعل و یا شخص و یا هدف آنرا مشخص می کند. قسمت دوم نیز موضوع یا شخص مورد نظر را شناسایی میکند.

ادامه ی مطلب

اسامی قابل شمارش برای چیز هایی استفاده می شود که میتوانیم برای شمارش آنها از اعداد استفاده کنیم و به نوعی منطقی هستند .همانند تعداد لباس ها یا بنزین اتومبیل . این اسامی دارای یک فرم منحصر به فرد نیز هستند به گونه ای که همواره در جمله همراه با “an ” یا “a” تلفظ میشوند . همچنین جواب سوال ” چند نفر هستید ؟” برای شما در جواب همراه با عد قابل شمارش بیان میشود، که در زیر …

ادامه ی مطلب