استفاده از علامت های مختلف در جمله چند مورد را به جمله اصطلاحا “خشک و خالی” شما اضافه می کند . ایجاد حس ، شفاف کردن پیام جمله و تاکید  بخشی از مواردی است که با استفاده از علامت های در جمله شما لحاظ میشود . 

ادامه ی مطلب

راه های مختلفی برای اشاره به اینده در زبان انگلیسی وجود دارد. مهم است که به یاد داشته باشیم که ما در بعضی از موارد بیش از صرف زمان رویداد را بیان می کنیم. بدیهی است که ‘زمان اینده’ همیشه اشاره دارد به زمان بعد از حال، اما همچنین ممکن است که نگرش ما نسبت به رویداد اینده بیان شود.

ادامه ی مطلب

در زبان انگلیسی چهار نوع زمان گذشته وجود دارد. از این زمان ها برای بیان کارهایی که در گذشته شروع و تمام شده، یا کارهایی که در گذشته شروع شده و در حال ادامه دارد استفاده کنید. البته این فقط یک توضیح اجمالیست، و برای درک دقیق تر کاربرد این زمان در حالت های مختلف روی لینک های زیر کلیک کنید.

زمان گذشته ساده : برای اعمالی که در گذشته شروع شده و پایان می یابد

زمان گذشته استمراری : برای اعمالی که در گذشته شروع شده و در قالب گفتار در جریان است. به بیانی دگر، برای القا اعمالی که در گذشته شرح شده و درسناریو القا شده به پایان نرسیده اند، استفاده میشود.

زمان گذشته کامل: برای اشاره به دو عمل در گذشته که در ان یکی به دیگری تاخر دارد.

زمان گذشته کامل استمراری: برای سناریو های در گذشته که در ان عملی در حال جریان بوده تا زمانی که عمل دیگری اتفاق می افتد.

صفت های فاعلی عنصری هستند که در تمام حالت های استمراری افعال دیده میشوند (گذشته، حال، اینده، شرطی ها، و غیره). در این حالات، فعل کمکی زمان را مشخص میکند، در حالی که صفت فاعلی بدون تغییر می ماند.

ادامه ی مطلب

در زبان انگلیسی چهار زمان حال وجود دارد. زمان های حال را برای بیان مسائل و المان هایی که در جریان هستند و چیزهایی که به واقعیت مسئله در حال حاضر یا در زمان های دگر اشاره میکنند، استفاده کنید. البته این فقط یک توضیح اجمالیست، و برای درک دقیق تر کاربرد این زمان در حالت های مختلف روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

زمان حال ساده : برای بیان عادت ها و حقیقت های کلی

زمان حال استمراری : برای بیان اعمالی که در حال جریان هستند

 زمان حال کامل : برای بیان کارهای تکرار شده، کارهایی که زمان در ان مهم نیست، و کارهایی که در گذشته شروع شده ولی هنوز تمام نشده اند

زمان حال کامل استمراری : برای بیان کارهایی که از گذشته تا حال در جریان بوده و در اینده هم در جریان خواهد بود. از زاویه دیگر، برای بیان اعمال در حال جریانی که در ان هم فرایند و هم نتیجه مهم است.

 استقلال دانشجو

دررابطه با این توجه مدرن، در گلچین سازی، مربیان به همکاری خود دانشجویان در یادگیری و تدریس بسیار علاقه نشان دادند. این آگاهی کم کم برای مدتی رشد کرد که هر نوع یادگیری یک فرآیند فعال است (ریورز (Rivers)، سال ۱۹۸۳ میلادی، صفحه ۱۳۴) و این ایده که دانشجویان زبان اشخاصی هستند که میتوانند مسئولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند و با استفاده از استراتژی های یادگیری که توسط مربیانی چون آکسفورد …

ادامه ی مطلب