زمانی که شما از ویرگول استفاده می کنید چند قاعده کلی را هم همزمان میپذیرید . اگرچه که در زبان انگلیسی راه های متفاوتی برای استفاده از ویرگول پیدا میکنید . در واقع از ویرگول برای ایجاد تاکید بر یک مورد یا نقطه عطف حتی برای معنی استفاده میشود . 

ادامه ی مطلب

خط ربط دو یا چند کلمه را به یکدیگر محلق میکند . در صورتی که خط تیره دو عبارت را از یکدیگر جدا میکند . این دو هر از گاهی اشتباه بکار برده میشوند و منشا این اشتباه شباهت ساختاری این دو است . ولی کاربرد این دو کاملا متفاوت است . خط های ربط نیازی به فاصله در قبل یا بعد خود ندارند . در صورتی که خط های تیره در هر دو سمتشان فاصله دارند . 

ادامه ی مطلب

علامت تعجب همانطور که از اسمش پیداست برای ابراز خشم، غافلگیری و یا تعجب استفاده میشود. یا برای تاکید بر نظر یا عبارت کوتاه و تیز، استفاده میشود. در نوشتار حرفه ای و یا روزمره، علامت تعجب به شکل ضمنی مورد استفاده قرار میگیرد. 

ادامه ی مطلب

در واقع نقطه ویرگول چیزی بین نقطه و ویرگول است. نقطه ویرگول در زبان انگلیسی برای پیوند دادن دو جمله به هم استفاده میشود که با هم ارتباط یا پیوستگی موضوعی ندارند .( همانند مثال شماره ۱ ). همچنین نقطه ویرگول میتواند برای جدا سازی آتیم های یک لیست بکار بود که دقیقا مثل ویرگول عمل میکند با این تفاوت که ویرگول ها را هم از هم جدا می کند . ( همانند مثال شماره ۲)

ادامه ی مطلب

از علامت نقل و قول استفاده کنید برای اشاره کردن به فردی که مطلب را ارائه داده است . زمانی که در حال تغییر عبارتی هستید که از مجله و یا یک مقاله خوانده اید و درک کرده اید تغییر عبارت ( rephrasing )  نیازی به علامت نقل و قول نیست .

ادامه ی مطلب

در آموزش زبان انگلیسی دانستن پسوند ها و پیشوندها و تفاوت آن ها با فرم های ترکیبی کمک شایانی به پیدا کردن معنی کلمات مختلف جدیدی که برخورد می کنید پیدا کنید فقط کافی است این پسوند ها و پیشوندها را بشناسید و درکی از معانی آن ها داشته باشید.

ادامه ی مطلب