در ترجمه متن انگلیسی به فارسی نکاتی را باید مورد توجه داشت که گاه بسیار کوچک هستند ولی تاثیرات زیادی به مفهوم و وفاداری به متن انگلیسی زبان دارد. مواردی همچون به روان بودن جملات و وفاداری به متن انگلیسی از اهمبت بسیار بالایی برخوردار است.

ادامه ی مطلب