مزرعه حیوانات یا با نام معروف شده خود در ایران قلعه حیوانات نوشته شده توسط جورج اورل است، که در طول جنگ جهانی دوم نوشته شد و در سال ۱۹۴۵ در انگلستان منتشر شد. 

قلعه حیوانات درباره گروهی از جانوران اهلی است که در اقدامی آرمان گرایانه و انقلابی، صاحب مزرعه را از مزرعه اش فراری می دهند؛ تا خود اداره مزرعه را به دست گرفته و «برابری» و «رفاه» را در جامعه خود برقرار سازند.

Continue reading →

داستان معروف و قدیمی شنل قرمزی، یک داستان فولکلور اروپایی است. که اولین باز توسط شارل پره نویسنده فرانسوی قرن هفده ام نوشت؛ که دساتان دختری بچه ای با شنل قرمز را روایت می کند که توسط گرگی گول می خورد پایان این داستان گرگ شنل قرمزی و مادر بزرگش را میخورد، تا درس عبرتی باشد.

Continue reading →