بین همه علامت ها و نشانه ها در زبان انگلیسی آپوستروف بیشتر از همه ممکن است شما را گیج کند !  در اکثر مواقع ریشه مشکل در عدم درک آپوستروفی  و کاربرد های آن است . آپوستروفی برای دو مقوله کاملا جداگانه در زبان انگلیسی بکار میرود ؛ اولین کاربرد برای اختصار در زبان انگلیسی ( its a car ) و دومین کاربرد برای بیان مالکیت (piter’s car ) میباشد . 

ادامه ی مطلب

زمانی که شما از ویرگول استفاده می کنید چند قاعده کلی را هم همزمان میپذیرید . اگرچه که در زبان انگلیسی راه های متفاوتی برای استفاده از ویرگول پیدا میکنید . در واقع از ویرگول برای ایجاد تاکید بر یک مورد یا نقطه عطف حتی برای معنی استفاده میشود . 

ادامه ی مطلب